Herontwikkeling


Uitgevoerd door MeetAtelier.

Projectinformatie

Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Vaststellen van de totale BVO en VVO van de winkel- en kantoorruimten alsmede inzichtelijk maken van mogelijke alternatieve gebruiksfuncties.