Herontwikkeling Bergen aan Zee


Herontwikkeling van het plangebied aan de zeezijde te Bergen aan Zee. De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt en vervangen voor een herontwikkeling met woningen, hotels, parkeren en commerciële ruimte. Het bestaande vastgoed is in eigendom van verschillende partijen wat eerst dient te worden aangekocht voor de herontwikkeling.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Gemeente Bergen aan Zee
Functie(s): Civiel / GWW, Commercieel, Hotel, Infrastructureel, Parkeergarage, Woningbouw
Architect: Soeters van Eldonk
Oplevering: 2018
Periode: 2013-heden
Aard van de opdracht: Bouwkostenmanagement, Grondexploitaties, Vastgoedexploitaties
Opdrachtschrijving: IGG heeft voor de gemeente het bouwkostenmanagement incl. de grondexploitaties berekend.