Flora Holland


Uitbreiding van de bloemenveiling met circa 160.000 m² inclusief de bijbehorende civieltechnische infrastructuur zoals bruggen, wegen, parkeerfaciliteiten, kabels en leidingen e.d.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Flora Holland
Functie(s): Infrastructureel, Kantoor, Parkeergarage
Architect: Diverse
Oplevering: Doorlopend
Projectgroote: 1,3 miljoen m² BVO
Periode: 1996-heden
Aard van de opdracht: Aanbestedingsadvies, Bestek, Bouwkostenmanagement, Exploitatiekosten, Inkoop, Investeringskosten, Meer- en minderwerk, SSK raming, Vastgoedexploitaties
Opdrachtschrijving: IGG Bouwkostenadvie is namens de Bloemenveiling verantwoordelijk voor het bouwkostenmanagement van de sloop en nieuwbouwdelen, ondersteuning bij de contractvorming, aanbestedingen en budgetbewaking en het verzorgen van de bestekken voor de bouwkundige en civieltechnische werken.