De Balie, Amsterdam


Uitgevoerd door MeetAtelier.

Projectinformatie

Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Opstellen van een NEN 2580 meetrapport met huurdeelspecificatie op ruimteniveau voor een monumentaal multi-tenant gebouw.