Caballero Innovatie Fabriek


Herontwikkeling van de oude Caballerofabriek tot een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Functie(s): Commercieel, Monument
Architect: Group A
Oplevering: 2005
Periode: 2004-2005
Aard van de opdracht: Bouwkostenmanagement
Opdrachtschrijving: In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft IGG de bouwkostenbegeleiding tijdens de SO-, VO-, DO-, besteks- en uitvoeringsfase uitgevoerd.