Boelelaan


Uitgevoerd door MeetAtelier.

Projectinformatie

Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Opstellen van NEN 2580 Meetrapport voor 350 woningen, bergingen en garages en 10 commerciële ruimten.