Bataviastad Fashion Outlet


Uitgevoerd door MeetAtelier.

Projectinformatie

Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Opstellen van een NEN 2580 meetrapport voor ruim 100 winkelruimten.