Bataviastad Fashion Outlet


Winkelgebied in Lelystad. NEN meting uitgevoerd door MeetAtelier (onderdeel van IGG Bouweconomie).

Projectinformatie

Functie(s): Winkels
Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Opstellen van een NEN 2580 meetrapport voor ruim 100 winkelruimten.