NH Hotel Leidseplein


Bestaand NH-hotel. Werkzaamheden zijn uitgevoerd door MeetAtelier (onderdeel van IGG Bouweconomie).

Projectinformatie

Opdrachtgever: NH hotel
Functie(s): Hotel
Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Vaststellen totale vloeroppervlakten en inzicht bieden in de verhouding van de verschillende (facilitaire) hotelfuncties.