AJAX Experience


Renovatie van een oud bankgebouw in de binnenstad van Amsterdam tot een belevings- c.q. expositieruimte van de historie van de voetbalclub Ajax.

Projectinformatie

Opdrachtgever: ArenA C.V.
Functie(s): Commercieel, Leisure/Cultuur
Architect: Sid Lee Architecture
Oplevering: 2011
Periode: 2011
Aard van de opdracht: Bouwkostenmanagement
Opdrachtschrijving: Controle van de bouwkostenramingen van de buitenlandse aannemer incl. de visuele belevingen.