Flora Holland

Uitbreiding van de bloemenveiling met circa 160.000 m² inclusief de bijbehorende civieltechnische infrastructuur zoals bruggen, wegen, parkeerfaciliteiten, kabels en leidingen e.d.

Herstructurering Parallelstructuur A12

Voor de Provincie Zuid-Holland heeft IGG de kosten gecontroleerd van de herstructurering van de parallelwegen met aansluitingen op de A12. Het project bevatte tevens het aanleggen en verbreden van een groot aantal kunstwerken en het zoeken naar alternatieven en bezuinigingen in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Fietsbrug

Nieuwbouw van fietsbrug in Katwijk.