DATUM: 30-11-2021 |

CATEGORIE: 

Life Cycle Costing


Investeren in vastgoed? Zorg voor een helder overzicht van de investerings- en exploitatiekosten. IGG brengt alle kosten in kaart voor een duidelijk beeld. Lees meer

DATUM: 30-11-2021

CATEGORIE:

Life Cycle Costing

AUTEUR

Djordy van Laar

AUTEUR

Djordy van Laar

Life Cycle Costing is een methodiek die onder andere in de bouw wordt toegepast voor het in kaart brengen van de investeringskosten, energiekosten, het beheer- en onderhoud en de sloopkosten van een gebouw, station of brug.

Op deze manier ontstaat er een glashelder beeld van de kosten. Niet alleen op het gebied van ontwikkeling en de realisatie, maar over de volledige levensduur van een gebouw. Om maximale grip op uw kosten te krijgen, is het essentieel om deze analyse vanuit meerdere invalshoeken te maken.

Waarvoor wordt Life Cycle Costing proces in de bouw ingezet?

Het Life Cycle Costing proces wordt door IGG ingezet om meerdere scenarioanalyses te maken op het gebied van investeringsbesluiten en ontwerpbesluiten. Onze analyses helpen opdrachtgevers om betere keuzes te maken over de beste investering en het ontwerp.

Een toekomstbestendig gebouw komt tot stand op basis van heldere scenarioanalyses die inzicht bieden in de levenscyclus van het gebouw en de levensduurkosten. Zo kunnen er goed gefundeerde keuzes gemaakt worden, welke voorgelegd kunnen worden aan stakeholders.

Waarom Life Cycle Costing inzetten?

Toekomstbestendige keuzes maken met oog op duurzaamheid

Duurzaamheid staat in de huidige wereld steeds meer centraal. Dit betekent dat de keuzes die je vandaag maakt op gebied van een bouwproject gevolgen kunnen hebben voor de toekomst.

De bouwsector is de grootste verbruiker van grondstoffen en energie van alle sectoren. Ook zo’n 40% van de totale CO2 uitstoot wordt gemaakt in de bouwsector. De overheid heeft de ambitie gesteld om per 2030 voor 50% circulair te zijn en in 2050 volledig. Dit heeft nu al grote gevolgen voor de manier waarop bouwprojecten opgezet dienen te worden.

Het komt bij bouwprojecten dan ook regelmatig voor dat er na slechts enkele jaren flinke aanpassingen moeten worden gemaakt om aan de veranderende wet- en regelgeving te voldoen.

Creëren van inzicht in kosten en opbrengsten

Om een helder beeld te krijgen van de relevante kosten tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw worden alle relevante kosten in kaart gebracht. Daarnaast worden ook de potentiële opbrengsten en niet-financiële parameters in de analyse meegenomen.

Dit is de ingang naar de discussie over kosten en de waarde van een gebouw op lange termijn.

Onverwachte kosten op de lange termijn uitsluiten

Grofweg 80% van kosten van een gebouw worden bepaald in de eerste 20% van het bouwproces. Een hogere investering in de realisatie van een gebouw, kan zich uitbetalen op de lange termijn.

LCC grafiek

Kosten onderbouwen vanuit diverse scenario’s

In Life Cycle Costing scenario’s worden aannames gedaan voor toekomstige uitgaven en opbrengsten. Er bestaat daarom niet slechts één waarheid. Door meerdere scenario’s te analyseren, zorgt IGG ervoor dat u maximale grip heeft op uw kosten en opbrengsten.

Ligt er bijvoorbeeld een behoorlijke investering in het verschiet als je voor de goedkoopste realisatie gaat? Hoe is de balans tussen ambities en een bouwbaar ontwerp? Is volledig duurzaam bouwen op lange termijn de beste optie? Of is er een optie waarbij de balans tussen economisch en duurzaam bouwen optimaal is?

LCC: de kwalitatieve aspecten en kwantitatieve aspecten

Een Life Cycle Costing analyse draait in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden niet enkel over kosten. Daarom worden bij een goede analyse zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten tegen elkaar afgewogen.

Kwalitatieve aspecten zijn onder andere duurzaamheid, comfort, gezondheid, toekomstwaarde en design. Kwantitatieve aspecten zijn de financiële componenten van de investering, waarbij verschillende detailniveaus gehanteerd worden.

De verschillende detailniveaus van een kwantitatieve analyse

Voor de kwalitatieve analyse worden volgens de ISO 15686 en NEN 2699 norm verschillende detailniveaus gehanteerd, die elk in verschillende stadia van de levenscyclus relevant zijn.

LCC-lifestyle-cycle-costing

Strategisch niveau

Op strategisch niveau bevinden zich de keuzes rondom veiligheid en duurzaamheid, locatie en de externe omgeving, comfort en gebruik en onderhoud en de interne omgeving.

Systeemniveau

Op systeemniveau bevinden zich de keuzes rondom fundering, hoofddraagconstructie, gevelbekleding, dakbedekking, ramen en deuren, energie, ventilatie, watercapaciteit, communicatie en uitvoeringsmethodiek (prefabriceren ja / nee).

Detail niveau

Staalwerk, type bekleding, beglazing, voegen, elektrische en mechanische installaties en uitrusting, liften, roltrappen en verfsoorten, plafondtegels, vloerbedekkingen en deurbekledingen.

Life Cycle Costing voor bestaande gebouwen

Beheert u een bestaand project? Ook dan is het advies: denk vooruit, reken vooruit. Op de gehele levenscyclus van uw gebouw valt er vaak nog een hoop te winnen. Gaat het gebouw nog lang mee?

Door meerdere scenario’s te laten analyseren en thema’s als energie, circulariteit en toekomstwaarde in acht te houden, kunt u de meest kostenefficiënte en verantwoorde keuzes maken voor het onderhoud van uw gebouw. Soms kan een gebouw door conservering (iets hogere onderhoudslaten per jaar) daardoor wel veel langer. Zo kan een enorme uitgave voor vervangingsonderhoud van (bijvoorbeeld) eens per 20 jaar naar eens per 30 jaar worden omgezet. Zeker als de prestaties van gebouwen in de toekomst steeds beter worden gemonitord (via sensors) en daarmee feitelijk kan worden onderbouwd dat het gebouw minder snel afgewaardeerd zou moeten worden dan in theorie.

Het Life Cycle Costing proces van IGG

Het Life Cycle Costing proces bestaat bij IGG uit de volgende stappen:

 1. Definiëren en bevestigen van projectambities en projecteisen.
 2. Identificeren van haalbare en duurzame alternatieven.
 3. Definiëren en bevestigen van generiek en specifieke parameters per scenario.
 4. Een raming van de kosten, baten en tijdsschema’s voor elk alternatief.
 5. Verdisconteren van de toekomstige kosten naar de huidige waarden.
 6. Uitvoeren van een risico- en gevoeligheidsanalyse.
 7. Beschrijven van niet-financiële factoren die bij de besluitvorming dienen te worden meegenomen.
 8. Eindverslag met interpretaties en aanbevelingen.

Beslissingen in het Life Cycle Costing proces

Door alle kosten over de gehele levenscyclus goed in kaart te brengen kan iedere fase van het proces als een serie van investeringsbeslissingen gezien worden, die bestaat uit de volgende stappen:

LCC-lifestyle-cycle-costing

De horizontale as representeert de verschillende fasen waar een project zich in begeeft. Dit zijn tevens de momenten waarop belangrijke beslissingen en analyses uitgevoerd of geüpdatet dienen te worden. De verticale as staat voor de accumulatieve kosten over de gehele levensduur van een bouwproject.

Kies IGG voor maximale controle over de kosten van uw project

IGG biedt u maximale controle over de kosten van uw project, van eerste ontwerp tot oplevering en de gehele levensduur van uw project. Wij beschikken over de meest uitgebreide en accurate broninformatie in de gehele markt, zodat we u optimaal kunnen helpen bij het inschatten van kosten en opbrengsten over de gehele levensduur.

Meer weten over Life Cycle Costing voor uw project?

Wij informeren u graag. Neem direct contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen met het doorbereken van de levensduurkosten voor uw project.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

 • Calculaties
 • Bouwkosten kompas
 • Calculaties
 • Bouwkosten index

Producten

 • Bouwkosten check
 • Investeringen
 • Bouwkosten index
 • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op