DATUM: 03-06-2021 |

CATEGORIE: 

Marktontwikkelingen in beeld: bouwconjunctuur Q1


DATUM: 03-06-2021

CATEGORIE:

Marktontwikkelingen in beeld: bouwconjunctuur Q1

AUTEUR

Mario van Veen

Bouweconomisch Adviseur / Projectleider

m.vanveen@igg.nl | 070 - 5145420

AUTEUR

Mario van Veen

Bouweconomisch Adviseur / Projectleider

m.vanveen@igg.nl
070 - 5145420

Bouwconjunctuur Q1

Bouwkosten

De staalprijzen zijn eind 2020 met ca. 35% gestegen. Ook de levertijden van staal zijn sterk
opgelopen. Toedracht van deze stijging is o.a. een handelsconflict tussen China en Australie.
Daarnaast is door het terugschroeven van de productie een verschil ontstaan in vraag en
aanbod. Eind Q1 2021 zijn de prijzen voorlopig gestabiliseerd een daling wordt nog niet
verwacht. Vooralsnog worden de stijgende prijzen nog niet doorbelast naar de opdrachtgevers
vanwege lopende afspraken, dit kan een risico zijn voor bouwers die nu moeten inkopen op
basis van oude afspraken.

De houtprijzen van vurenhouten en diverse plaatmaterialen zijn sterk gestegen eveneens de
beschikbaarheid is beperkt. Gemiddeld zijn de prijzen voor hout met 10% gestegen t.o.v. Q4 2020.
Het terugschroeven van de productie vanwege corona en de stijgende kosten van containers in
de internationale scheepsvaart zorgen voor deze prijsstijgingen.

De olieprijs is aan een opmars bezig na een daling in Q2 2020. De prijs voor een vat ruwe olie is
weer op het niveau van begin 2020.

De koperprijs is met ca. 18% gestegen t.o.v. voorgaande kwartaal. Deze prijsstijging zal met
name effect hebben op de elementprijzen in de installatiebranche.

COA lonen zijn op 1 december 2020 met 2% gestegen.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen
vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen
(BENG).

 

Verkiezingen Tweede kamer 2021

Verkiezingsprogramma’s wat betekenen ze voor de bouwsector? Welke thema’s worden door de
partijen het meest besproken?

Verhuurdersheffing
Bijna alle partijen zetten hoog in op verlaging of afschaffing van de verhuurdersheffing. Het geld
wat daarmee vrij komt zou dan ten goede moeten komen van nieuwbouw en/of verduurzaming.

Ruimtelijk beleid
Er is een dringend tekort aan voldoende bouwlocaties. Om de ambities van 1 miljoen woningen
in 2030 te realiseren zijn er voldoende bouwlocaties benodigd. Belangrijkste vraag hierbij is
welke rol kan de centrale overheid spelen bij het vrijmaken van bouwgrond en kunnen we
groene gebieden rondom de steden hiervoor inzetten.

Betaalbaarheid en wonen
De bouw van meer woningen deze ambitie onderstrepen de meeste partijen. Waarbij aantallen
worden genoemd van 1 miljoen woningen in 2030. Dit zou moeten bijdragen aan de
betaalbaarheid van woningen. Naast meer woningen bouwen wordt er ook ingezet op meer
bouw van sociale woningen.

 

Bouwproductie & portefeuilles

Tot op heden is de omzet in de bouwsector beperkt gekrompen mede door het laat cyclische
karakter van de bouw. Toch blijkt uit cijfers van het CBS dat vooral kleine bouwers de omzet
zagen groeien daar waar de bouwers met meer dan 10 man personeel de omzet zagen dalen. De
orderportefeuilles zijn nog steeds goed gevuld maar de groei is gestabiliseerd en aan het
afvlakken (zie grafiek). De werkgelegenheid in de bouw is (zie grafiek) momenteel goed. In de
installatiebranche is er een tekort aan vakmensen waarschuwt Techniek Nederland. Daarnaast
gaat de energietransitie nog om meer extra personeel vragen. Hierdoor zullen uiteindelijk de
loonkosten gaan stijgen.

Vergunningen & Huizenmarkt

Het aantal afgegeven vergunning voor nieuwbouw neemt toe in het eerste kwartaal van 2021 (zie
grafiek).

 

Economie

Op dit moment heeft de bouw te maken met een dalende markt. De vastgoedmarkt is sterk
veranderd als gevolg van de COVID-19 crisis en de daarbij behorende maatregelen. Volgens de
eerste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het bruto binnenlands
product in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal.

Over heel 2020 is de verwachting met een daling van 5,1% iets minder negatief. De relatie tussen
de ontwikkeling van het bruto binnenlands product en het bouwvolume laat historisch gezien
een duidelijk verband zien. De bouwsector is echter laat-cyclisch en moet eigenlijk nog reageren
op het markteffect. Afgelopen jaar is de omzet slechts 1,5% gedaald. En momenteel staan de
portefeuilles nog goed gevuld met 9,5 maanden. Ter illustratie in voorgaande crisis was dit onder
de 6 maanden. De Rabobank heeft een verwachting voor 2021 uitgesproken van 4% krimp voor
de bouwsector in Nederland. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat de

COVID-19 crisis minimaal de komende twee jaar invloed zal hebben in de sector. Ook als de
Nederlandse economie herstelt zal de bouwsector de negatieve gevolgen van de COVID-19 crisis
“nog steeds sterk ervaren” vanwege het laat cyclische karakter. Bouwprojecten hebben een lange

doorlooptijd en bouwers werken nu nog aan projecten die voor 2020 zijn aanbesteed. Het gat
van nieuwe aanvragen in 2020 wordt daarom pas zichtbaar in de aankomende 2 jaar. Tussen
2022 en 2024 kan de bouw weer “zeer hoge groeicijfers” behalen.

 

 

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op