Wozoco Parkstaete

Nieuwbouw van een woonzorgcomplex te Lekkerkerk met 36 wooneenheden en een ondergrondse parkeergarage met ca. 30 parkeerplekken.

Sola Gratia

De nieuwbouw van Sola Gratia bestaat uit twee bouwblokken. Er vindt een geleidelijke schaalsprong plaats van 6 en 5 lagen, via 4 en 3 lagen tot 2 lagen. De beide gebouwdelen vertonen subtiele verschillen, maar zijn wel familie van elkaar. De bouwblokken worden gescheiden door een toegangsweg die toegang biedt tot het achtergelegen terrein.

Het project is vanaf de VO-fase in een BIM model uitgewerkt waaraan de constructeur en installatieadviseur beiden meewerken.

Zorgcentrum EOKS

Nieuwbouw intramurale en extramurale zorg appartementen te Amsterdam. In 2 fases wordt een een zorgcentrum met 49 verzorgingsplekken en 47 appartementen en een stallingsparkeergarage gerealiseerd.