DATUM: 31-01-2017 |

CATEGORIE: 

VO Hanzehogeschool goedgekeurd door Raad van Toezicht


DATUM: 31-01-2017

CATEGORIE:

VO Hanzehogeschool goedgekeurd door Raad van Toezicht

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Afgelopen maandag, 23 januari 2017, keurde de Raad van Toezicht (RvT) het Voorlopig Ontwerp (VO) goed van de nieuw- en verbouw van ZP7. Het College van Bestuur was al eerder (16 januari 2017) akkoord gegaan. De goedkeuring van het CvB en de RvT betekent een belangrijke stap naar de volgende fase. Nu dit besluit genomen is, wordt in de volgende fase samen gewerkt met de gebruikersgroepen naar het Definitief Ontwerp (DO). Tegelijkertijd wordt gestart we met de voorbereiding van de aanbesteding van de uitvoerende partijen. Voor de zomervakantie 2017 moet het DO zijn opgesteld en goedgekeurd door het CvB en de RvT. De start van de uitvoeringsfase is gepland begin 2018.

Waarom nieuw- en verbouw?

De uitvoering van het project ZP7 is noodzakelijk om de functionaliteit van de huisvesting voor de schools (SIFE, SIRE, SIMM, SIBS, LMIPA), Kenniscentra en voor Bedrijven en Staven te vergroten. Daarnaast worden algemene voorzieningen gemaakt, zoals een Conferentieruimte, een Mediatheek en een FoodPlaza. Het concentreren van de campusbrede dienstverlening zorgt er bovendien voor dat studenten van verschillende schools, medewerkers van verschillende organisatie onderdelen en professionals uit het bedrijfsleven elkaar tegenkomen.
Uitgangspunt voor het ontwerp is een toekomstbestendig, compact gebouw met een goede balans tussen kwaliteit voor onderwijs en bezetting/benutting van het ruimtegebruik .

Het doel van het project ‘Nieuw- en verbouw ZP7’ is om in de zomer van 2022 te beschikken over huisvesting, die aansluit op de primaire processen van de schools, Bedrijven en Staven.
Bij de nieuw- en verbouw van ZP7 worden aardbevingsversterkende maatregelen getroffen. De NAM is nauw betrokken bij de technische invulling en de financiële gevolgen van de versterkingsmaatregelen.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op