DATUM: 14-02-2021 |

CATEGORIE: 

IGG bouweconomie neemt Cobouw Bouwkosten-portfolio over van uitgeverij Vakmedianet


DATUM: 14-02-2021

CATEGORIE:

IGG bouweconomie neemt Cobouw Bouwkosten-portfolio over van uitgeverij Vakmedianet

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

IGG bouweconomie neemt Cobouw Bouwkosten-portfolio over van uitgeverij Vakmedianet

De overname heeft betrekking op alle uitgeefactiviteiten van Cobouw Bouwkosten. Vakmedianet publiceerde eind 2020 het voornemen om te stoppen met het Cobouw Bouwkostenportfolio. De overname door IGG Bouweconomie betekent dat alle onderdelen binnen het portfolio; bestaande uit zowel boeken en indexen als raming-, calculatie-, meerjarenonderhoud- en taxatiesoftware en softwareondersteuning in de huidige vorm zullen worden gecontinueerd.

Cobouw Bouwkosten is een langlopend portfolio met kosteninformatie over alle onderdelen van de bouwsector. IGG is eveneens een belangrijke speler op het gebied van kosteninformatie met o.a. BouwkostenKompas.nl en Bouwkostenindex.nl. De voorgenomen integratie met de bestaande boeken, indexen en adviesactiviteiten van IGG bouweconomie biedt alle ingrediënten voor innovatie en professionalisering.

‘Betrouwbare kostendata is een essentieel onderdeel binnen de bouwsector en zal steeds belangrijker worden met de verdere automatisering en integratie van de bouwketen’, zegt Arno Vonk. ‘De samenstelling van onze activiteiten maakt het mogelijk onze klanten actuele bouwkosten-oplossingen te bieden in iedere passende vorm’.

Bij verkoop zijn vijf medewerkers betrokken die samen met de veertig adviseurs van IGG Bouweconomie verder zullen bouwen aan het Bouwkostenportfolio en de huidige klanten op een hoogwaardig wijze zullen blijven bedienen.

Onderdelen van de overname

Binnen de overname vallen de volgende titels en producten:

Websites:

– Bouwkosten.nl
– Gwwkosten.nl
– beheerenonderhoudkosten.nl
– bouwkostenramen.nl
– exploitatiewijzer.nl
– taxaromonline.nl
– dacepriceboolet.com

Boekuitgaven:

– Kostenkengetallen Bouwkundig
– Kostenkengetallen E-installaties
– Kostenkengetallen W-Installaties
– Bouwdeelkosten Bouwkundig
– Bouwdeelkosten Installaties
– DACE prijsboek
– Taxatieboekje Woningen
– Taxatieboekje Bedrijfspanden
– Taxatieboekje agrarische gebouwen
– Taxatieboekje gebouwschade
– Exploitatiewijzer
– Zakboekje schilderwerken
– GWW kengetallen inrichting bedrijfsterreinen
– GWW kengetallen kleine (re)constructies
– GWW kengetallen kleinschalig straatwerk
– GWW kengetallen onderhoud wegverharding
– Aanleg kleinschalig groen
– Veiligheidszakboekje

 

Over IGG en vakmendianet

IGG Bouweconomie is de marktleider op het gebied van bouwkostenbeheersing binnen de gebouwde omgeving. Vanaf 1988 heeft IGG Bouweconomie als onafhankelijk adviseur een prominente plek verworven binnen de bouwsector en adviseert over de financiële haalbaarheid van projecten.

Vakmedianet is de leidende B2B uitgeverij in Nederland. Vanaf 2008 heeft Vakmedianet in veel branches marktleiderschap opgebouwd met sterken merken binnen het vakgebied. Zo kiezen 1,5 miljoen professionals verdeeld over 48 niches dagelijks voor betrouwbare media met een reputatie van soms meer dan 100 jaar in het vakgebied.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op