DATUM: 28-11-2015 |

CATEGORIE: 

Het Platform: de nieuwe MicroCity bij Utrecht Centraal


DATUM: 28-11-2015

CATEGORIE:

Het Platform: de nieuwe MicroCity bij Utrecht Centraal

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Op 24 november jl. is de ontwikkelovereenkomst voor Het Platform getekend door de Gemeente Utrecht en ABC Planontwikkeling met Westplan Investors NV. Architect is VenhoevenCS architecture+urbanism. Het Platform is een gebouw boven op de nieuwe terminal van de Uithoflijn. Het is ontworpen als een slimme en duurzame MicroCity, gericht op een gezonde levensstijl in een inspirerende omgeving, met veel licht, lucht en groen. Het project wordt in 2018 opgeleverd, inclusief de onderliggende bus-tramterminal.

Het Platform wordt een nieuwe plek in Utrecht om te wonen, eten, chillen, sporten en werken. Het gebouw, gelegen boven op de nieuwe bus-tramterminal, markeert de oostzijde van Utrecht Centraal.

De doelgroep bestaat uit mensen die kiezen voor een gezonde levensstijl, die direct toegang willen tot de stad en geloven in het delen van ruimtes, goederen en diensten.

Naast koop- en huurappartementen biedt Het Platform aanvullende voorzieningen, zoals een fitness, restaurant en lounge-bar, maar ook een conciërge en dienstverlening (van klussenhulp tot mobility-services) voor bewoners en bezoekers. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk en dragen bij aan zowel het planconcept als aan de omgeving. De bewoner deelt de faciliteiten die het gebouw biedt met zijn medebewoners, zoals een gezamenlijk dakterras en binnentuin, en met bezoekers uit de rest van de stad, zoals de fitness, het restaurant en een openbaar terras. Het gebouw wordt ontworpen op basis van de hoogste duurzaamheidprincipes van BREEAM.

Het concept van Het Platform gaat uit van een MicroCity: een gebied met een gemengde samenstelling van wonen, werken en voorzieningen binnen loopafstand. In dit gebied wordt gestreefd naar een circulaire economie en een zo duurzaam mogelijk lokaal metabolisme. Het Platform omvat in totaal 18.500 m2 bruto vloeroppervlak en een ontwikkelvolume van circa 45 miljoen euro.

Ontwerp: VenhoevenCS architecture+urbanism. Beeld: A2 Studio

Ontwikkelcombinatie

ABC Planontwikkeling werkt samen met Westplan Investors NV, die zorgdraagt voor de projectfinanciering en veel ervaring heeft met mixed-use planconcepten in de VS. Architectenbureau is VenhoevenCS architecture+urbanism, dat concepten als MicroCity en Transit-Oriented Development internationaal toepast in onder meer Beijing en Parijs. Projectmanagement, directievoering en toezicht worden verzorgd door ABC Nova.
Marcel Loosen, partner in ABC, verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, en Ton Venhoeven, architect van het gelijknamige bureau: “Het is voor ons een voorrecht juist op de deze centrale en complexe locatie in Utrecht bovenop het drukste ov-knooppunt van Nederland, onze opvattingen over projectontwikkeling te mogen uitrollen, inclusief onze ideeën over MicroCity en Transit-Oriented Development, het denken vanuit de lifestyle van doelgroepen, nieuwe trends en innovaties. Deze opgave is zoveel meer dan bouwen.”

Geïntegreerde constructie

Bij het winnende ontwerp zat een voorstel voor het geïntegreerd bouwen van het gebouw en het onderliggende bus-tramstation, dat o.a. de begin- en eindhalte van de toekomstige Uithoflijn zal zijn. Door de constructieve integratie wordt de helft minder staal en beton gebruikt, wat duurzamer en makkelijker te bouwen is en bovendien voor minder bouwoverlast zorgt. Ook wordt de ruimtelijke kwaliteit op de perrons vergroot, doordat er minder en dunnere kolommen komen.

Om dit mogelijk te maken onderschreven vijf partijen vandaag, woensdag 25 november 2015, hun samenwerking: Het Platform BV (ABC Planontwikkeling en Westplan Investors), BAM Bouw en Techniek, Combinatie BAM Uithoflijn, Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht. Hieraan is een periode van intensief overleg en afstemming voorafgegaan. Deze partijen zorgen er nu samen voor dat Het Platform en de bus-tramterminal gelijktijdig kunnen worden gebouwd, waarbij de planning van de Uithoflijn gehandhaafd blijft.

Victor Everhardt, wethouder Stationsgebied van de gemeente Utrecht: “Precies een jaar geleden startte het ambitieuze traject van het vinden van een marktpartij voor het Zuidgebouw [i.e. Het Platform]. De tijd was kort, de deadline niet te verschuiven en de bouwopgave met het onderliggende bus-tramstation zeer complex. Toch is het de partijen in een jaar gelukt. Er komt een gebouw dat niet alleen zeer duurzaam is, maar ook met het winnend planconcept MicroCity past op deze plek in het Utrechtse Stationsgebied, nu en in de toekomst.“

Tenderprocedure 2.0

De gemeente Utrecht heeft bij het Zuidgebouw het tenderproces dat zij bij het Noordgebouw heeft ingezet verder ontwikkeld. Dit volgens de principes van de concurrentiegerichte dialoog en ondersteund door Fakton en JLL. Het selecteren van een samenwerkingspartij (partner) voor de lange termijn stond hierbij centraal. In het verkoopproces is niet de fysieke verschijningsvorm van het gebouw voorop gesteld, maar juist het toekomstig functioneren. Het bieden van ruimte en flexibiliteit aan de markt en het voeren van een dialoog vormen een fundament van het selectieproces. Alleen op deze wijze konden de kansen die deze complexe locatie biedt worden verzilverd.
Utrecht maken we samen
Nieuw en bijzonder aan dit tendertraject is dat bewoners en bedrijven uit de omgeving een rol hebben gehad in het vertrouwelijke tenderproces. Zij hebben wensenlijsten over het gebouw en over de omgang met de omgeving tijdens het toekomstig bouwproces opgesteld. Aan de deelnemende partijen zijn deze lijsten meegegeven bij het maken van ontwerpen en is de gelegenheid gegeven voor vertrouwelijk overleg met de omgeving. De ontwikkelaar en de omgeving gaan bij de uitwerking van het ontwerp verder in gesprek. Uiteraard blijft de gemeente bij dit proces betrokken.

Planning en vervolg

Het plan kent heldere kaders in de vorm van een schetsontwerp (SO) en een omschrijving van het planconcept, zoals ingediend bij de prijsvraag en vastgelegd in de nu getekende overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. Het voorlopig ontwerp (VO) is begin volgend jaar klaar. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer het bestemmingplan wordt vastgesteld, kunnen de werkzaamheden aan Het Platform en het onderliggende bus-tramstation eind 2016 starten. In 2018 moeten het gebouw en het station klaar zijn.

Rol IGG

IGG heeft vanaf de prijsvraag het kostenmanagement uitgevoerd van dit project. Voor meer informatie over dit project zie onze projectenpagina.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op