DATUM: 27-12-2017 |

CATEGORIE: 

Mijn transitie naar een future leader


DATUM: 27-12-2017

CATEGORIE:

Mijn transitie naar een future leader

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, scrollde ik door de partnerlijst van de Dutch Green Building Council (DGBC). Daar vond ik IGG Bouweconomie. De partij die maximale grip op de kosten van complexe bouwprojecten biedt. Maar waarom is IGG participant van de DGBC? Wat heeft IGG met duurzaam bouwen te maken? Ik vroeg het tijdens mijn sollicitatie. Het antwoord is cruciaal gebleken voor mijn transitie naar een future leader.

Door de betrokkenheid van IGG in de vroegste fasen van bouwprojecten, is het goed in staat de trends in de markt te signaleren. Destijds was duurzaamheid zo’n trend. Opdrachtgevers in de bouw zochten naar antwoorden. Wat is duurzaam bouwen? Hoeveel betaal ik voor duurzaamheid? Is duurzaamheid per definitie duur? Labels als BREEAM-NL schepten meer duidelijkheid. IGG stimuleerde zijn werknemers gecertificeerd BREEAM-NL Expert te worden. Daarnaast werd een aantal werknemers op cursus gestuurd om kennis op het gebied van levenscycluskosten op te doen. Duurzaam bouwen gaat immers over de gehele levenscyclus van een project, niet alleen over de bouw- en investeringskosten.

Nu is de tijd van pionieren en pilots voorbij. We zitten midden in de transitie naar een duurzame bouwwereld. Er worden concrete afspraken gemaakt (Parijs) en de Nederlandse overheid stelt zichzelf het doel in 2050 energieneutraal en circulair te zijn. De urgentie is voelbaar. Stil zitten is geen optie meer. Neem je niet je verantwoordelijkheid, dan draag je bij aan het probleem. Ik wil niet weglopen voor mijn verantwoordelijkheid. IGG kan meer doen dan BREEAM-NL MAN12 rapporten maken.

Het Future Leaders Program (FLP) heeft mij hierbij geholpen. Door kennisdeling, coaching, contacten met bestaande duurzame leiders en het verbinden van young professionals die dezelfde passie voor duurzaamheid hebben. De future leaders willen de leiding nemen; zichzelf ontwikkelen tot groene leiders en hun omgeving inspireren tot duurzame(re) keuzes, zo bleek al meteen op dag 1. Iedereen weet namelijk diep van binnen dat duurzame keuzes de goede keuzes zijn.

Maar hoe doe je dat? Jezelf bij de hand nemen en jezelf ontwikkelen tot een leider. Niek de Vries, coach gedurende het Future Leaders Program, nam de deelnemers bij de hand door tools en oefeningen aan te reiken waar je meteen mee aan de slag kan. Zo werd ik uitgedaagd om na te denken over de op Covey gebaseerde vragen: wat zouden de aanwezigen op mijn eigen begrafenis over mij zeggen? Is dat hoe ik gezien wil worden? Baseer ik mijn dagelijkse keuzes hierop? Het heeft mijn blik op leiderschap veranderd. Ik wil gezien worden als een leergierig persoon, een inspiratiebron en een gepassioneerd leider in duurzaamheid en innovatie. Ik ga voortaan de tijd nemen om te reflecteren op mijn keuzes. Als het zover is, hoop ik zoveel mogelijk te hebben bijgedragen aan (de transitie naar) een duurzame bouwwereld.

Genoeg prikkelende presentaties werden er tijdens het Future Leaders Program verzorgd. Te veel om hier allemaal te behandelen. Die van Lidewey van der Sluis wil ik wel specifiek noemen. Het is als Young Professional belangrijk om je bewust te zijn van je (zakelijke) omgeving. Komt jouw talent daarin tot volle wasdom? Lidewey zei: “Talent is goed, ambitie nog beter!” Dit werd heel duidelijk gemaakt aan de hand van een brandmetafoor, waar later in de opleiding nog vaak aan werd gerefereerd. Voor het ontstaan van brand zijn drie factoren nodig (brandstof, zuurstof en temperatuur). Ontbreekt er één, dan zal er geen vuur en dus geen brand ontstaan. Op de arbeidsmarkt staat de brandstof voor ‘talent & kwaliteit’; de temperatuur staat voor ‘mentaliteit & motivatie’ en de zuurstof staat voor de ‘omstandigheden en mogelijkheden’. De vraag die ik mezelf stelde: krijg ik wel genoeg zuurstof? Het antwoord is: ja. IGG heeft mij in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het Future Leader Program en geeft mij de ruimte om sturing te geven aan de koers van IGG op het gebied van duurzaamheid. Aan brandstof en temperatuur was onder de future leaders zeker geen gebrek. Ik was blij dat de zakelijke context ontbrak, anders zou zonder twijfel brand ontstaan.

Twee opdrachten trokken mij uit mijn comfort zone. De eerste: ‘wees de kickstarter van verduurzaming in je eigen (zakelijke) omgeving. Waag de stap van denken naar doen’. Ik begon met analyseren. Waar kan ik de meeste impact creëren? Ik koos ervoor om mijn opdracht te koppelen aan IGG. In de vroegste fasen van een bouwproject kan de meeste invloed worden uitgeoefend op het eindresultaat. Hier moeten duurzame beslissingen worden genomen. IGG kan als adviseur weliswaar niet zelf aan de knoppen draaien, maar IGG levert wel documenten aan waar belangrijke besluiten op worden genomen. Het perfecte moment om de opdrachtgever verder te laten kijken dan de bouw- en investeringskosten; naar de korte én de lange termijn, in plaats van alleen de korte.

Life Cycle Costing (LCC) geeft inzicht in de kosten/baten van een project gedurende de hele levensduur van een project. Hiermee kan de relatie tussen duurzaamheid en kosten/baten worden bepaald. Duurzaam energiegebruik en circulair materiaalgebruik correleren met energie- en materiaalkosten in de LCC-analyse. Door de levensduurkosten inzichtelijk te maken kan ook de restwaarde van het gebouw worden bepaald. Duurzame gebouwcomponenten behouden hun waarde en zullen daardoor dus in mindere mate hoeven te worden afgeschreven. Allemaal prachtige toepassingen, maar waar begin je?

Ik wil gaan werken vanuit een database, gekoppeld aan software, zodat ik op een snelle en efficiënte manier talrijke duurzame afwegingen kan ondersteunen met LCC-berekeningen. Deze economische gegevens wil ik zo goed mogelijk balanceren met de ecologische en de maatschappelijke waarde van een project. Wat is de impact op het milieu? Krijgen de gebruikers een gezond gebouw? Door deze invloeden kwalitatief of kwantitatief mee te laten wegen, wordt daadwerkelijk een totaalbeeld van duurzame varianten verkregen. Om tot een structuur te komen van de IGG database voor levenscycluskosten, heb ik de samenwerking opgezocht met S&G Asset Management (Life Cycle Costing software) en Interface (modulaire en circulaire tapijttegels). Deze samenwerkingen hebben mij cruciale inzichten gegeven op het gebied van life cycle costing en total cost of ownership.

De tweede opdracht was: schrijf een column waarin je je visie en emotie op het gebied van duurzaamheid vastlegt. De jury selecteert drie columns die live mogen worden voorgedragen tijdens het Green Leadership Summit 2017. Vooraf werden de winnaars niet geïnstrueerd, dus alle future leaders bewaarden hun column binnen handbereik voor een eventuele voordracht. Mijn column was een verlengde van mijn opdracht, namelijk het maken van duurzame keuzes. Nu alleen vanuit psychologisch perspectief. Het nobelprijswinnende fenomeen ‘nudging’ hielp mij te begrijpen hoe we elkaar een duwtje in de goede richting kunnen geven als het gaat om het maken van duurzame keuzes.

In de week dat ik mijn concept database had voltooid, mocht ik tijdens het Green Leadership Summit 2017 als kersverse future leader mijn winnende column voordragen ten overstaan van de aanwezige duurzame leiders uit de bouw- en vastgoedsector. Het was spannend en het is een enorme aanmoediging om leiderschap te blijven tonen op het gebied van duurzaamheid. Bij IGG zal ik de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid blijven pushen. Door mensen te inspireren en inzicht te geven in de kansen die duurzaamheid biedt. Net zo lang tot de duurzaamheidstransitie is voltooid en duurzaamheid ‘business as usual’ is geworden.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op