DATUM: 15-07-2015 |

CATEGORIE: 

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg in gebruik


DATUM: 15-07-2015

CATEGORIE:

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg in gebruik

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Het vernieuwde stadskantoor en het gerenoveerde raadhuis van Leidschendam-Voorburg zijn begin juli volledig in gebruik genomen. Het project bestond uit twee naast elkaar gelegen deelprojecten, waarbij het oude monumentale raadshuis volledig is gerenoveerd en het stadskantoor is uitgebreid en tevens een volledig nieuwe inrichting heeft gekregen. Voorheen was de gemeente gevestigd in zes verschillende panden verspreid over Leidschendam en Voorburg. De centrale huisvesting heeft hier voor een efficiënter werkproces gezorgd, maar ook voor een verlaging van de exploitatiekosten.

Het nieuwe werken is volledig doorgevoerd in zowel het monument als het stadskantoor en bijzondere aandacht is besteed aan het verduurzamen van de panden. Dit heeft ertoe geleid dat beide panden zijn beloond met een BREEAM very-good certificaat.

Stadskantoor

Het vernieuwde stadskantoor is ontworpen door Architectenbureau Kraaijvanger, houdt het bestaande gebouw in ere en verbetert dat waar mogelijk. De uitbreiding sluit met haar uitwerking aan op de bijzondere baksteenarchitectuur in Leidschendam-Voorburg. Raamkaders en majestueuze erkers bepalen het ritme en de diepte van de gevel.

Het stadskantoor gaat nadrukkelijk een relatie aan met zijn omgeving door zijn transparantie en het aansluitende omgevingsontwerp dat in samenwerking met Plein06 is ontworpen. Er ontstaan zo geweldige doorzichten door het gebouw.

Aan de tuinzijde bieden de erkers zicht op het groen en een bijzondere plek om te werken. Aan de stadszijde komen de hogesterktebeton- en baksteendetails terug in de buitenruimte. Ook in de publiekshal is een royaal uitzicht op de binnentuin gecreëerd. Binnen leidt dit tot een aantrekkelijke en open werkomgeving, waarin rust kan worden gevonden aan de tuinzijde en dynamiek aan de stadszijde.

De gemeente Leidschendam-Voorburg brengt met deze ingrepen haar huisvesting terug van zes naar twee gebouwen. Op deze manier kan de gemeente duurzamer, efficiënter en moderner werken.

20150303-KW2-groot1 gemeentehuis-leidschendam-2

zie dit project op onze website

Raadhuis

Het monumentale Raadhuis is in 1940 gebouwd naar ontwerp van de bekende Nederlandse architect A.J. Kropholler (1881-1973), die geldt als een van de voormannen van de traditionalistische architectuurstroming. Het ontwerp van RP1 is verzorgd door De Architecten Cie te Amsterdam, die zich met name heeft gericht op het restaureren en toekomstbestendig maken van het pand. In het verleden hebben meerdere architecten aan RP1 gewerkt met als resultaat dat er veel stijlen door elkaar lopen en dat de samenhang tussen bouwdelen op dit moment ontbreekt. De Architecten Cie brengt het aantal bouwstijlen terug tot twee: die van Kropholler en die van prof. ir. A. van Kranendonk (1917-1991).

Daarbij zorgt de architect, met zijn ingreep de voormalige doorgang in het gebouw dicht te maken, ervoor dat er weer een logische routing in het gebouw komt.

PSJ_7261 PSJ_8186

Zie project op onze website

Video

IGG

Middels het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het bouwkostenmanagement tijdens het ontwerpproces en de uitvoering, het aanbestedingsmanagement, alsmede het contractmanagement is IGG vanaf het begin als economisch adviseur bij dit project betrokken geweest.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op