Bouwkosten.nl van de IGG Groep en de waarde voor de bouw-, infra en groensector

Betrouwbare kostendata is een onmisbaar onderdeel binnen de bouwsector. De rol van data in de bouw zal de komende jaren alleen maar groter worden. IGG Groep neemt al jaren het voortouw als het gaat om kostendata, met BouwkostenKompas,nl, Bouwkostenindex.nl en Bouwkosten.nl in zijn portfolio.

Met bouwkosten.nl heeft u beschikking over één centraal punt voor al uw kostendata die u zelf naar eigen inzicht kunt gebruiken. Deze betrouwbare data is nuttig voor iedereen die bijdraagt aan bouwprojecten en alles wat daar omheen gebeurd. Van zzp tot top 50 aannemer, van grondwerker tot melkindustrie, van bruggenbouwer tot hovenier, van projectontwikkelaar tot woningcorporatie, van gemeente tot verzekeraar, van schilder tot belegger.

Door gebruik te maken van goede modellen en betrouwbare kostendata voor het maken van begrotingen, kunnen kostenadviseurs hun tijd beter besteden. Begroten op basis van betrouwbare begrotingen, prijslijsten en offertes zorgt ervoor dat je tijd overhoudt om de opdrachtgever te adviseren op andere gebieden, zoals duurzaamheid.

We leggen graag uit wat de verschillende mogelijkheden zijn om deze te benutten.

 

Traditioneel kosten berekenen met moederbegrotingen en referentiegetallen uit eerdere projecten

Op dit moment werken veel bedrijven in de bouw- en infrasector met elk hun eigen moederbegroting of referentiegetallen uit eerdere projecten om de bouwkosten te berekenen. Hierdoor wordt vaak geen recente data gebruikt.

Stel bijvoorbeeld dat u als woningcorporatie 4 keer een appartementencomplex heeft gemaakt van 4 lagen en nu een van 10 lagen wil maken. In dat geval heeft u behoefte aan data die hier dan weer bij past en hoort.

Bovendien ontbreekt de juiste categorisering, tijd en ‘handjes’ voor het correct bijhouden van de kostendata. Het begroten van de bouwkosten is hierdoor een kostbare klus en bovendien niet accuraat genoeg.

Ondanks dat het vaak voorkomt, is het niet nodig om het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Er zijn namelijk al enorme hoeveelheden aan betrouwbare en recente kostendata beschikbaar, die voor een schappelijk bedrag kunnen worden opgevraagd.

Voor vrijwel ieder bouwproject in de bouw is recente en betrouwbare data beschikbaar, hoe uitdagend en complex deze ook is. Door gebruik te maken van de beschikbare data uit de branche, kunnen er effectievere en accuratere begrotingen gemaakt worden.

Als kostendeskundige kunnen we het grootste verschil maken in de vroege fasen van een bouwproject. Het is belangrijk om daarbij te beginnen met de juiste kosteninformatie, om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven op de bouwkosten en welke invloed bijvoorbeeld vormfactoren hebben hierop, zijn we meerwaarde voor de opdrachtgever in haalbaarheid en ook in duurzaamheid.

 

Begin met goede modellen, begin op MAMO-niveau

Goede kostenberekeningen beginnen op MAMO-niveau: Materiaal, Arbeid, Materieel en Onderaanneming. Dit is hoe bouwkosten.nl is opgebouwd op ieder niveau, van regelniveau tot gebouwdelen en referentieprojecten. Hiermee is de data van Bouwkosten.nl een zeer waardevolle bron voor iedereen die bijdraagt aan bouwprojecten.

Door deze te koppelen aan de juiste elementen en hoofdstukken welke relatie hebben met gebouwdelen, kunnen we ervoor zorgen dat we al vroeg inzicht kunnen bieden in de kosten en kansen van een bouwproject.

Bouwkosten model op MAMO-niveau

 

Welke data kun je ophalen via Bouwkosten.nl?

Via Bouwkosten.nl zijn er veel verschillende tools beschikbaar om ervoor te zorgen dat u de bouwkosten berekend op basis van betrouwbare data: Bovendien vindt u de data voor alle niveaus op ieder detailniveau. Al onze data is recent, accuraat en onderbouwd.

 • Diverse online tools voor ramingen, calculaties en/of herbouwkosten
 • Onwerkbaar weer
 • MJOB maken
 • Grondprijzen
 • Exploitatiekosten
 • Energie overzichten
 • Materieel

De verschillende tools uit het Bouwkosten portfolio

Onder Bouwkosten.nl vallen veel verschillende tools waarmee allerlei recente en betrouwbare kostendata opgevraagd kan worden. We nemen de verschillende tools met u door:

 

BouwkostenKompas

De kengetallenboeken van BouwkostenKompas geven u de juiste richting in het proces van het begroten van projecten in de vroege fase van het ontwerpproces.

De serie bestaat uit handzame boeken met de uitgaven:

 • Woning- en Utiliteitsbouw
 • GWW, Installaties
 • Sloopwerken

Elk van de handboeken bevat meer dan 1.000 kengetallen van diverse gebouwtypen met verschillende kwaliteitsniveaus.

BouwkostenKompas boekjes

Bouwkosten

Bouwkosten geeft u de kostenkengetallen waarmee u snel en betrouwbaar nieuwbouw-, sloop- en onderhoudskosten berekent. De serie bestaat uit de volgende modules:

 • Bouwkundig werk
 • Werktuigbouwkundige installatie
 • Elektrotechnische installaties

Bouwdeelkosten zijn ook beschikbaar voor Bouwkundig en Installaties, voor actuele kostengegevens van de meest voorkomende bouw- en installatiedelen in nieuwbouw- en renovatiesituaties.

Bouwkosten boekjes

Taxatieboekjes

Met de serie Taxatieboekjes krijgt u een serie aan eenvoudig hanteerbare kostengegevens om snel en betrouwbaar de (her)bouwkosten van gebouwen en de herstelkosten van gebouwschades kunnen worden bepaald.

De serie ‘Taxatieboekjes’ bestaat uit:

 • (Her)bouwkosten woningen
 • (Her)bouwkosten agrarische gebouwen
 • (Her)bouwkosten bedrijfspanden
 • Gebouwschade

Met een aanvullend abonnement op de internetapplicatie Taxarom krijgt u bovendien toegang tot de meest complete databank van kostengegevens.

Taxatieboekjes serie

 

Voorbeeld casus: taxaties maken voor de herbouwwaarde van een gebouw

Als u een verzekeraar bent en niet voor elke casus wenst te betalen voor een taxatie van de herbouwwaarde, dan kunt u zelf een betrouwbare berekening maken op basis van de kostendata uit bouwkosten.nl

In ons bouwkostenportfolio vindt u een serie boeken met een groot aantal referentieprojecten in de woningbouw, bedrijfspanden, agrarische gebouwen en zelfs gebouwschade. Hier vindt u per gebouwtype de bijbehorende herbouwkosten, mét of zonder fundering. Bij gebouwschade kunt u op basis van onze data de herstelkosten per bouwdeel berekenen.

De kostendata is opgebouwd van MAMO-niveau tot gebouw met bijbehorende vormfactoren en eigenschappen. Deze gebouweigenschappen kunnen vervolgens specifiek gemaakt worden vanuit dit referentieproject in onze online tool Taxarom-online. Op deze manier maakt u als verzekeraar zelf een betrouwbare inschatting voor de casus.

 

Exploitatiekosten

De Vastgoed Exploitatiewijzer bevat alle gegevens die nodig zijn om de onderhoudskosten en overige exploitatielasten van beleggingsvastgoed en onroerende zaken te kunnen inschatten.

In de Exploitatiewijzer vind je negen categorieën gebouwen met ruim 110 gebouwtypen. Elk van deze zijn voorzien van een kleurenfoto, een beknopte omschrijving en alle relevante financiële gegevens.

Als u een abonnement afneemt op de Vastgoed Exploitatiewijzer, dan krijgt u toegang tot de Basic-versie van ons exploitatiecalculatieprogramma op www.exploitatiewijzer.nl.

Boekje exploiatiekosten

 

DACE

DACE is een Engelstalige uitgave die richtprijzen bevat voor industriële procesinstallaties. De richtprijzen zijn vrijwel onmisbaar voor het ramen van projecten, het maken van kostenafwegingen van alternatieve uitvoeringen, de toetsing van offerteprijzen en de vergelijking van eigen prijzen met marktprijzen.

DACE

 

Internationale kostendata voor realisatie en onderhouden van gebouwen tot machines

De data die wij verstrekken strekken verder dan alleen Nederland. Ook internationaal geven we inzicht in de bouwkosten. In onze data vindt u informatie over vrijwel alles dat te maken heeft met het realiseren en het onderhoud van gebouwen tot machines, van elektra tot instrumenten en van engineering tot onderhoud.

 

GWWkosten

Kengetallen van de GWW bevatten onder andere informatie (meer dan 18.000 dataregels conform RAW op werksoort) over onderhoud aan verkeerswegen, de inrichting van bedrijfsterreinen, oeverwerk, kleinschalig baggerwerk, riolering, asfalt, straatwerk en verkeersoplossingen conform A.S.V.V.

De serie bestaat uit:

 • Kengetallen inrichting bedrijfsterrein
 • Kengetallen kleine (re)constructies 1
 • Kengetallen kleine (re)constructies 2
 • Kengetallen onderhoud wegverhardingen

GWW zakboekje serie

 

Groenwerken

Uit de groenwerken haalt u een dwarsdoorsnede van de dagelijkse praktijk van de hovenier. Van specifieke hovenierswerkzaamheden zoals grondwerk, planten en gazonaanleg tot onderwerpen zoals riolering en drainage. Bovendien is deze data naadloos te gebruiken in combinatie met de online calculatiesoftware op www.gwwkosten.nl, om snel en betrouwbaar calculaties en offertes te maken.

De serie bestaat uit:

 • Bomenwerk
 • Aanleg kleinschalig groen

Groenwerken boekje

 

Schilderkosten

In het boekje Schilderkosten vindt u de kosten van veel voorkomende woningen en gebouwen, voor zowel het volledig herschilderen als een bijwerkbeurt. In dit zakboekje vindt u de kosten van schilderwerk van veel verschillende onderdelen van een gebouw.

Schilderkosten boekje

 

Veiligheidsboekje

In het veiligheidsboekje van Bouwkosten.nl vindt u checklists voor bijna iedere werksituatie, waardoor de beoordeling van (on)veilige situaties wordt vereenvoudigd. Het veiligheidsboekje is ook te bestellen als combinatieabonnement als boek met e-book op een USB-stick.

Veiligheidsboekje

 

Beter advies door betrouwbare kostendata

Bouwprojecten brengen complexe financiële vraagstukken met zich mee. Door onze database aan betrouwbare kostendata te combineren met onze expertise en advies, kunnen we u op basis van de juiste kennis adviseren over uw bouwproject.

Des te eerder wij als kostenadviseurs worden aangehaakt in het bouwproces, des te meer invloed we kunnen uitoefenen op het uiteindelijke resultaat. Zo kunnen we meerwaarde bieden voor de opdrachtgever op het gebied van haalbaarheid, maar ook op gebied van duurzaamheid.

Traditioneel- en integraal proces ketensamenwerking

Bron: artikel ‘wat is ketensamenwerking?’  

Bovendien strekken de voordelen van het zo vroeg mogelijk aanhaken van de juiste personen verder dan enkel de ontwerp- en realisatiefasen. Ook tijdens de exploitatiefase zal de opdrachtgever profiteren.

 

IGG helpt u om maximale controle te krijgen over de kosten van uw bouwproject

IGG Groep biedt de grootste database aan betrouwbare kostendata voor de bouw. Bovendien bieden wij de kennis en expertise rondom de kostenbeheersing van bouwprojecten waarmee wij u maximale controle geven over de kosten van uw project.

Wij kunnen helpen bij het leveren van data, maar ook het interpreteren, adviseren en benchmarken op basis van deze data. Wij geven een passend advies om uw project nog succesvoller te maken en de meeste waarde uit het budget te halen.

Zelfs bedrijfsspecifieke data kunnen wij voor u verwerken, structureren en benchmarken, zodat u belangrijke inzichten kunt ophalen waarmee u uw bedrijfsvoering kunt verbeteren.

Naast de vaste groep aan leveranciers en onderaannemers sluiten er zich steeds meer partijen aan om actuele bouwkostendata te leveren. We nodigen bouwend Nederland dan ook uit om mee te doen met het bijdragen aan de verzameling van bouwkosten. Des te meer partijen meedoen met het bijdragen aan data, des te beter onze advisering in haalbaarheid en duurzaamheid, waardoor verrassingen achteraf worden voorkomen.

Bovendien houden we in de gaten waar de behoefte van de markt en onze opdrachtgevers ligt, zodat we deze het beste kunnen adviseren met behulp van onze tools. Denk hierbij aan de groeiende lijst aan eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Wat kost het bijvoorbeeld om te voldoen aan verschillende BREEAM-niveaus? Of om een gebouw in plaats van traditioneel door middel van CLT te bouwen? Dit zijn vragen waar we in de toekomst antwoorden op willen bieden door onze database optimaal in te richten.

 

Beschikt u over ruwe bouwdata? Neem dan contact met ons op

Heeft u ruwe bouwdata die u met ons kunt delen? Neem dan contact op met b.klarenbeek@igg.nl. Wij komen graag met u in contact. We bespreken graag welke voordelen we u kunnen bieden als u besluit uw bouwdata met IGG te delen, zodat we aan de ultieme hub aan betrouwbare bouwdata kunnen blijven bouwen.