Exploitatiekosten en investeringskosten


Exploitatie- en investeringskosten hebben een grote invloed op elkaar. Energiebesparende maatregelen kunnen hoge investeringskosten met zich meebrengen, maar dit kan op den duur worden terugverdiend. In veel gevallen heeft het voor een doorrekening van de exploitatiekosten dus een toegevoegde waarde bij het beslissingsproces.

IGG heeft jaren geleden deze ontwikkeling al gezien en voor zeer veel projecten geadviseerd om deze beoordeling mee te nemen in het ontwerpproces. IGG heeft een uitgebreide database met beschikbare gegevens voor het bepalen van de expoitatiekosten en levensduurkosten.

Inzicht in exploitatiekosten

Onderhoud, afvalverwerking, logistiek, facilitaire dienstverlening, energie- en waterhuishouding – aan de exploitatie van een gebouw zijn uiteenlopende kosten verbonden. Wanneer deze niet bewust in de ontwikkeling van het bouwproject worden meegenomen bestaat het risico dat sommige exploitatiekosten over de levensduur van het pand sterk zullen stijgen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de exploitatie zelf: wanneer het pand door de hoge energiekosten bijvoorbeeld minder aantrekkelijk wordt voor uw gebruikers, of wanneer noodzakelijke functionele aanpassingen plotseling zeer duur uitvallen.

Naarmate duurzaam bouwen steeds meer in de belangstelling komt te staan wordt het ontwikkelen van langetermijnstrategieën voor exploitatie steeds belangrijker. Niet de initiële kosten voeren hierbij de boventoon, maar juist de totale kosten over de levensduur van het pand. De exploitatiekosten zijn hier vanzelfsprekend onderdeel van en zullen net als de investeringskosten goed beheerst moeten worden om toekomstige risico’s onder controle te houden.

IGG stelt exploitatiekosten op volgens een indeling zoals vastgelegd in NEN 2699. Hierbij maakt IGG een onderscheid in:

  • Vaste kosten: financieringskosten, afschrijving, erfpacht, huur en eventuele huurderving, belastingen, verzekeringskosten;
  • Energiekosten: elektriciteit, gas, water en overige energiekosten;
  • Onderhoudskosten: kosten voor technisch onderhoud en schoonmaakkosten;
  • Administratieve beheerkosten: verhuurkosten, bemiddelingskosten, boekhouding, personeelskosten en administratie;
  • Specifieke bedrijfskosten: bewaking, beveiliging.

Bekijk project

Onderhoud KLM vastgoed

Schiphol-Oost

Bekijk project

Unilevergebouw Weena

Rotterdam

Bekijk project

Efteling

Kaatsheuvel

Bekijk project

Ziekenhuis Leyenburg

Den Haag

Bekijk al onze projecten op de overzicht pagina

Vragen over dit project? Vraag het onze experts!

Arno Vonk MRICS

Directeur / Senior bouw economisch adviseur

Meer info

John Koks

Senior bouw economisch adviseur / Projectcoach

Meer info

Mario van Veen

Bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Yuk Ling Chung

Bouw economisch adviseur

Meer info

Marc Hengstmangers

Directeur / Senior bouw economisch adviseur

Meer info

Hans Smit RKN

Register kostenmanager (RKN) / Projectcoach

Meer info

Het laatste IGG nieuws

 

Djordy van Laar

Levensduurkosten, maak de juiste keuze op het juiste moment


We zeggen graag dat we goed doordacht ontwerpen en toekomstbestendige gebouwen realiseren Toch kennen we allemaal wel voorbeelden van gebouwen waar binnen 10 jaar grondige renovaties nodig waren Of waar het binnenklimaat jaren na de oplevering nog steeds te wensen overliet Hoe zorgen we ervoor dat we een verantwoorde en duurzame

Lees verder

IGG bouweconomie neemt Cobouw Bouwkosten-portfolio over van uitgeverij Vakmedianet

Arno Vonk

IGG bouweconomie neemt Cobouw Bouwkosten-portfolio over van uitgeverij Vakmedianet De overname heeft betrekking op alle uitgeefactiviteiten van Cobouw Bouwkosten Vakmedianet publiceerde eind 2020 het voornemen om te stoppen met het Cobouw Bouwkostenportfolio De overname door IGG Bouweconomie betekent dat alle onderdelen binnen het

Lees verder

Marktontwikkelingen in beeld (t/m Q4-20)

Mario van Veen

IGG houdt de marktontwikkelingen maandelijks bij en publiceert ieder kwartaal hiervan een update Afgelopen kwartaal was een uiterst interessante ontwikkeling waarbij er een nieuwe lock-down werd geïntroduceerd om te voorkomen dat het Corona-virus verder om zich heen zal slaan Hieronder is de laatste versie van onze update te

Lees verder
Notheme