Exploitatiekosten en investeringskosten


Exploitatie- en investeringskosten hebben een grote invloed op elkaar. Energiebesparende maatregelen kunnen hoge investeringskosten met zich meebrengen, maar dit kan op den duur worden terugverdiend. In veel gevallen heeft het voor een doorrekening van de exploitatiekosten dus een toegevoegde waarde bij het beslissingsproces.

IGG heeft jaren geleden deze ontwikkeling al gezien en voor zeer veel projecten geadviseerd om deze beoordeling mee te nemen in het ontwerpproces. IGG heeft een uitgebreide database met beschikbare gegevens voor het bepalen van de expoitatiekosten en levensduurkosten.

Inzicht in exploitatiekosten

Onderhoud, afvalverwerking, logistiek, facilitaire dienstverlening, energie- en waterhuishouding – aan de exploitatie van een gebouw zijn uiteenlopende kosten verbonden. Wanneer deze niet bewust in de ontwikkeling van het bouwproject worden meegenomen bestaat het risico dat sommige exploitatiekosten over de levensduur van het pand sterk zullen stijgen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de exploitatie zelf: wanneer het pand door de hoge energiekosten bijvoorbeeld minder aantrekkelijk wordt voor uw gebruikers, of wanneer noodzakelijke functionele aanpassingen plotseling zeer duur uitvallen.

Naarmate duurzaam bouwen steeds meer in de belangstelling komt te staan wordt het ontwikkelen van langetermijnstrategieën voor exploitatie steeds belangrijker. Niet de initiële kosten voeren hierbij de boventoon, maar juist de totale kosten over de levensduur van het pand. De exploitatiekosten zijn hier vanzelfsprekend onderdeel van en zullen net als de investeringskosten goed beheerst moeten worden om toekomstige risico’s onder controle te houden.

IGG stelt exploitatiekosten op volgens een indeling zoals vastgelegd in NEN 2699. Hierbij maakt IGG een onderscheid in:

  • Vaste kosten: financieringskosten, afschrijving, erfpacht, huur en eventuele huurderving, belastingen, verzekeringskosten;
  • Energiekosten: elektriciteit, gas, water en overige energiekosten;
  • Onderhoudskosten: kosten voor technisch onderhoud en schoonmaakkosten;
  • Administratieve beheerkosten: verhuurkosten, bemiddelingskosten, boekhouding, personeelskosten en administratie;
  • Specifieke bedrijfskosten: bewaking, beveiliging.

Bekijk project

Onderhoud KLM vastgoed

Schiphol-Oost

Bekijk project

Unilevergebouw Weena

Rotterdam

Bekijk project

Efteling

Kaatsheuvel

Bekijk project

Ziekenhuis Leyenburg

Den Haag

Bekijk al onze projecten op de overzicht pagina

Vragen over dit project? Vraag het onze experts!

Arno Vonk MRICS

Directeur / Senior bouw economisch adviseur

Meer info

John Koks

Senior bouw economisch adviseur / Projectcoach

Meer info

Mario van Veen

Bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Yuk Ling Chung

Bouw economisch adviseur

Meer info

Marc Hengstmangers

Directeur / Senior bouw economisch adviseur

Meer info

Hans Smit RKN

Register kostenmanager (RKN) / Projectcoach

Meer info

Het laatste IGG nieuws

 

Arno Vonk

Bouwconjunctuur: De perfecte storm van de bouw.


Momenteel is de markt binnen de bouwsector erg in beweging De prijzen schieten omhoog door een duidelijk tekort aan grondstoffen De problemen beperken zich niet tot een soort grondstof Over een brede linie van grondstoffen: hout, staal, kunststof, koper, olie, isolatiemateriaal hebben allemaal te maken met een tekort Hierdoor heeft ook niet alleen

Lees verder

Meer rendement uit duurzaamheid met GPR

Arno Vonk

Meer rendement uit duurzaamheid met GPR Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol bij bouwprojecten Als specialist in bouwkostenmanagement ervaren wij bij onze opdrachtgevers regelmatig de noodzaak om werk te maken van duurzaamheid op een manier die rendement oplevert Een GPR-berekening helpt hierbij door van tevoren inzicht te geven in de

Lees verder

Marktontwikkelingen in beeld: bouwconjunctuur Q2

Mario van Veen

Bouwkosten Prijzen van isolatiematerialen zijn in de periode Q4 2020 tot Q2 2021 met ca 27% gemiddeld gestegen Het gemiddelde index bestaat uit samenstelling van de meest gebruikte isolatiematerialen in de bouwsector Als we inzoomen op de verschillende isolatie materialen zien we met name een enorme stijging bij PIR isolatie (ca 15%

Lees verder
Notheme