Het nieuwe werken


In kantoorgebouwen worden cellenkantoren waarbij elke werknemer zijn eigen werkplek of zelfs eigen kamer heeft steeds minder toegepast. Werkplekinnovatie, tegenwoordig onder naam “Het nieuwe werken” is bij veel organisaties uitgangspunt voor nieuwe kantoorconcepten.

Moderne informatie en –communicatietechnologie maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer men wil. Over het algemeen blijken gebruikers van flexibele kantoren met gedeelde werkplekken tevreden over de verbeterde communicatie, de geavanceerde ICT en de aantrekkelijke vormgeving en inrichting van het kantoor. Minder te spreken is men over de gebrekkige privacy, te veel afleiding, het doorbreken van vertrouwde sociale patronen en tijdverlies door onwennigheid met centraal archiveren.

Bij Het Nieuwe Werken staat de vraag centraal hoe een gebouw met bijbehorende voorzieningen het best kan worden ingezet voor de organisatie en zijn medewerkers. De implementatie van het Nieuwe werken is een secuur proces waarbij geluisterd dient te worden naar de organisatie en de mensen die hier werken. Er zijn positieve factoren, zoals bewuster werken, snellere kennisuitwisseling en minder overlast bij personeelsmutaties. Maar er zijn ook negatieve factoren, zoals tijdverlies door regelmatig opnieuw moeten inloggen, communicatieproblemen en moeite met geconcentreerd werken. Het resultaat hiervan is niet van tevoren te bepalen.

Huisvesting kan strategisch worden ingezet om de productiviteit te verhogen, het imago te verstevigen, gewenst gedrag en cultuur te stimuleren en de exploitatiekosten beter te beheersen. Hoewel de huisvestingslasten per m² en per werkplek meestal fors hoger uitvallen, gaan de kosten per medewerker vaak vele procenten omlaag in vergelijking met kantoren met vaste werkplekken.

IGG heeft ruime ervaring bij het (mede) ontwikkelen van een huisvestingsstrategie waarbij het nieuwe werken wordt toegepast en onze ruime ervaring zorgt voor een goede beoordeling van de financiële consequenties en haalbaarheid van werkplekinnovatie.

Meer weten over werkplekinnovatie?

De experts van IGG staan voor u klaar.

Neem contact op

Bekijk project

DW02 Lighthouse

Amsterdam

Bekijk project

WELL House

Amsterdam

Bekijk project

Rembrandt park

Amsterdam

Bekijk project

Hollandspoor kwartier

Den Haag

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina