Onderwijshuisvesting


Scholen in Nederland en andere onderwijsinstellingen ontvangen van de overheid jaarlijks een budget voor de uitgaven aan materiaal en personeel. Ze krijgen zelf de vrijheid om te bepalen waaraan ze dit geld besteden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitgavenpatroon. Met dit systeem wordt de overheid ontlast.

Hierdoor zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de omgeving waarin leerlingen, studenten en docenten leren en werken. Onderwijshuisvesting speelt hierin een centrale rol. Leerlingen en studenten horen te leren in een veilige omgeving met de juiste faciliteiten. Docenten moeten zich thuis voelen in een prettige ambiance.

Rob Passchier (RKN)

Register Kostenmanager (RKN) / Projectleider

r.passchier@igg.nl
070 514 54 20
Download vCard

Onderwijshuisvesting, oog voor de toekomst

Scholen dienen daarom een strategie uit te stippelen voor geschikte onderwijshuisvesting. Ze moeten er van bewust zijn dat ze een plek creëren die de juiste voorzieningen te bieden heeft, inspeelt op de organisatie en de wensen en eisen van de gebruikers van het schoolgebouw en aansluit op de moderne samenleving. Niet alleen voor nu, maar ook met het oog op de toekomst.

Huisvesting is niet alleen een zaak van het schoolbestuur. Gemeenten hebben ook invloed op de totstandkoming van een project. Regelgeving en wetten bepalen de bewegingsruimte. Ieder heeft zijn eigen belangen en verantwoordelijkheden. Dus is goed overleg tussen de verschillende deelnemende partijen noodzakelijk.

 

Onderwijshuisvesting kunt u toevertrouwen aan IGG

Veiligheid en duurzaamheid zijn kenmerken die van belang zijn bij een goede onderwijshuisvesting. Ter ondersteuning van een betere onderwijshuisvesting kan worden gedacht aan nieuwbouw, renovatie, uitbreiding of aanpassing. Ook dient te worden gekeken naar het onderhoud en de levensduur van een pand.

IGG heeft diverse instrumenten in handen om te komen tot een optimale huisvesting, inclusief de bijbehorende kostencalculaties. Te denken valt aan een haalbaarheidsanalysemeerjarenonderhoudsplan en een huisvestingsstrategie

Wilt u meer weten over onderwijshuisvesting?

Neem dan contact op met het team van IGG.

Neem contact op

Bekijk project

Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer

Den Haag

Bekijk project

Hoofdbureau Nederlandse politie

Den Haag

Bekijk project

Gemeentehuis Moerdijk

Moerdijk

Bekijk project

Stadskantoor Delft

Delft

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina