Zo’n financieel overzicht van een bouwproject is een van de kerntaken van IGG


Onze bouwkostendeskundigen berekenen op basis van verschillende methodes wat de financiële haalbaarheid is van een ontwerp. Dat doen we niet alleen vooraf, maar ook gedurende het bouwproces, zodat tijdig kan worden ingegrepen als dat nodig is.

IGG’s brede aanpak van de financiële haalbaarheid

Onze haalbaarheidsanalyse richt zich niet alleen puur op de kosten en de opbrengsten. We gaan verder dan dat. We kijken naar regelgeving, naar de wensen en de eisen van de betrokken partijen en het bestemmingsplan. Samen met de financiële risico’s en alternatieve oplossingen vindt u dit terug in onze planvisie.

Daarnaast kunt u van ons een risicoanalyse verwachten. Daarin bekijken wat de financiële onzekerheden zijn binnen een project en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Juist omdat civiele werken en vastgoed steeds complexer worden is het van belang goed inzicht te hebben in de financiële risico’s.

Meer weten over de financiële haalbaarheid van uw project?

Een ander wapen is het zogeheten bouwkostenmanagement. Hierin gaan we verder dan het maken van sommen. We pakken het breed aan en zoomen niet alleen in op de regelgeving, maar we staan u ook bij bij het vastleggen van uitvoerders en ontwerpers. Hoe eerder dit gebeurt, des te vroeger u op de hoogte bent van de kosten die betrokkenen gaan maken.

Het voordeel van een financieel overzicht is dat u niet alleen op de hoogte bent van de kosten, maar ook dat u uw plannen tijdig kunt corrigeren en de beschikking heeft over financiële oplossingen, waardoor u toch binnen uw budget blijft.

Met de bouwkostendeskundigen van IGG weet u meer over de financiële haalbaarheid van een project.

Neem contact op

Bekijk project

Grotius Radboud universiteit

Nijmegen

Bekijk project

Onderhoud KLM vastgoed

Schiphol-Oost

Bekijk project

Spuiforum Den Haag

Den Haag

Bekijk project

Metaforum TU/e campus 2020

Eindhoven

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina