Aanbestedingswet & Aanbestedingsrecht


Aanbestedingen zijn in Nederland aan een complex geheel van wet- en regelgeving gebonden. Om onregelmatigheden te voorkomen en aan de steeds strenger wordende eisen van de Europese Unie te kunnen voldoen heeft de overheid in 2012 besloten tot het invoeren van de Aanbestedingswet.

Wat betekent de Aanbestedingswet voor u?

De introductie van de nieuwe Aanbestedingswet heeft belangrijke gevolgen voor de Nederlandse bouwsector. Het clusteren van opdrachten en projecten is onder de Aanbestedingswet niet zonder meer toegestaan, en ook de proportionaliteit van eisen waar ondernemers mee te maken krijgen is veranderd. Deze veranderingen hebben invloed op contractvoorwaarden, inschrijvingen en de kosten die aan deelname aan aanbestedingen verbonden zijn.

Daarnaast heeft de invoering van de Aanbestedingswet ook gevolgen voor bestaande regelementen. De raamwet EEG-voorschriften bij aanbestedingen wordt in de nieuwe wetgeving ingetrokken, evenals de Bao, Bass en Wira. Dit kan impact hebben op zowel bestaande als geplande projecten.

Advies over de Aanbestedingswet

De Nederlandse Aanbestedingswet zal zich ook na de inwerkingtreding blijven ontwikkelen – reeds aangekondigde wijzigingen in het Europese aanbestedingsregelement zijn nog niet in de huidige wettekst opgenomen, en zullen via latere aanpassingen aan de Aanbestedingswet worden toegevoegd. Bovendien kan de wet ook op nationaal niveau met nieuwe regelgeving worden aangevuld.

Het team van IGG kan u helpen met de nieuwe wet- en regelgeving om te gaan. Onze adviseurs blijven continu op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de Aanbestedingswet en aanverwante wetgeving, en kunnen hierdoor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers optimale ondersteuning bieden bij aanbestedingen.


Aanbestedingsrecht bij bouwprojecten


De complexiteit van bouwprojecten neemt steeds verder toe. Veranderingen in de behoeften van gebruikers en bewoners hebben de markt aanzienlijk dynamischer gemaakt, en ook de eisen die aan de bouwsector worden gesteld maken het lastig om projecten te beheersen. Overheidsprojecten voegen hier nog een extra dimensie aan toe: het aanbestedingsrecht.

De wijze van aanbesteding van bouwprojecten is in Nederland afhankelijk van de geschatte waarde van het project – boven het drempelbedrag moeten opdrachten Europees aanbesteed worden. Welke inschrijvingen geaccepteerd mogen worden hangt onder andere af van het aanbestedingsrecht. Voldoet een potentiële projectontwikkelaar niet aan de voorwaarden die in het aanbestedingsrecht zijn vastgelegd, dan kan de overheid hen niet contracteren. Veranderingen in deze reglementen maken het moeilijker om ze te doorgronden. De specialisten van IGG kunnen u hierbij assisteren.

Veranderingen in het aanbestedingsrecht

Het Nederlandse aanbestedingsrecht is de laatste decennia sterk in beweging geweest. De invoering van het Bao en Bass volgde de lijn die in de Raamwet EEG-voorschriften reeds werd ingezet, en met de Wira werd het aanbestedingsrecht verder verfijnd. Deze wetten en besluiten vormen een bindend kader voor overheidsaanbestedingen, en schrijven procedures voor waar de overheid bij de selectie van projectontwikkelaars aan moet voldoen.

In 2012 is het speelveld echter opnieuw verder veranderd, omdat het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet werd aangenomen. Deze wet is bedoeld om het aanbestedingsrecht in Nederland verder te verhelderen en te verscherpen, en zal later aangevuld worden met relevante EU-wetgeving.

IGG levert professioneel advies over aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht zal ook in de toekomst blijven veranderen. Zowel de bouwsector als de overheid erkennen dat het aanbestedingsrecht complex is geworden. Deze complexiteit zal met de invoering van nieuwe wetten en regelgeving alleen maar toenemen.
Om optimaal met de dynamische situatie in het aanbestedingsrecht om te kunnen gaan is het belangrijk dat u op de hoogte kunt blijven van actuele ontwikkelingen. Hoe helderder uw inzicht in de juridische facetten van overheidsprojecten, des te beter u zult kunnen concurreren. Het team van IGG heeft jarenlange ervaring met aanbestedingsrecht, en kan u uitgebreid adviseren over de meest recente veranderingen.

Bent u op zoek naar specifieke informatie, of wilt u graag uw situatie bespreken met een van onze adviseurs?

Voor een persoonlijke afspraak kunt u altijd contact opnemen met IGG.

Neem contact op

Bekijk project

Bibliotheek Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

Bekijk project

Renovatie Metrolijn Oost

Amsterdam

Bekijk project

LEGO Flagshipstore Amsterdam

Amsterdam

Bekijk project

A'DAM Toren

Amsterdam

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina