Het Handboek van de gebouwde omgeving is een samenwerking tussen IGG Bouweconomie en ABC Nova. Het Handboek heeft in 2012 nog meer inhoud gekregen en wij zijn dan ook zeer verheugd dat er meer dan veertig professionals vanuit ruim twintig organisaties hebben meegewerkt aan dit Handboek. In het Handboek zijn de vijf meest actuele thema’s verwerkt rondom de gebouwde omgeving. Het boek omvat:

  • de bedrijfseconomische kijk op maatschappelijk vastgoed;
  • de mogelijkheden rondom innovatief (samen)werken;
  • inzicht in de financiële vraagstukken;
  • praktijkgerichte duurzaamheidsingrepen;
  • het herontwikkelen vanuit de kleinschalige en faciliterende aanpak.

Al deze thema’s zijn elk in vijf relevante artikelen uitgewerkt. We stellen u het boek beschikbaar, omdat wij de visie hebben dat na kennisdeling vermenigvuldiging volgt. Via onderstaande link kunt u gratis het handboek downloaden. Wilt u meewerken aan de volgende uitgave en onderdeel worden van een interessant kennisdeel netwerk, neem dan contact met ons op.

We wensen u veel plezier en kennisdeling!

Download Handboek van de gebouwde omgeving

Vul het onderstaande formulier in en download gratis het handboek van de gebouwde omgeving.

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op