Flora Holland

Uitbreiding van de bloemenveiling met circa 160.000 m² inclusief de bijbehorende civieltechnische infrastructuur zoals bruggen, wegen, parkeerfaciliteiten, kabels en leidingen e.d.

Luchthaven Schiphol

Nieuwbouw, uitbreiding en verbouw van terminal en pieren van luchthaven Schiphol.

Stadshotel Spui

Renovatie bestaand kantoor inclusief opstopping naar hotel met 185 kamers met op de begane grond een in werking zijnde supermarkt.