IGG Bouweconomie Trends - IGG Bouweconomie
Trends

Column: Hogere bouwprijzen 2016 dwingen tot slimmer inkopen


Opdrachtgevers zijn de laatste jaren vaak geconfronteerd met (te) lage inschrijvingen. Dat leidde in de uitvoering tot vervelende discussies, soms uitmondend in arbitrage, of tot schade doordat een uitvoerende partij failliet ging. Soms ondanks dat er vooraf nauwkeurig gekeken werd naar solvabiliteit en garanties van de hoofdaannemer. Het heeft ons vaak verbaasd hoe makkelijk bij […]

Lees verder
Trends

Inflatie of deflatie in 2015?


De ECB is de geldomloop aan het verruimen door het inkopen van staatsobligaties. Veel economen denken dat het niet anders kan om zo de neerwaartse krachten van een deflatie te bestrijden. Het doel van de overheden is immers om een inflatie te creëren van maximaal 2% om daarmee de bestedingen van bedrijven en vooral van […]

Lees verder
Trends

CBS: Voorzichtig herstel bouwsector


De bouw zat in 2013 nog steeds in recessie, maar het herstel is zichtbaar. De omzet daalde met ruim 4 procent ten opzichte van 2012. Vooral in de eerste kwartalen daalden de omzetten flink, maar gedurende het jaar nam de omzetdaling af. In het vierde kwartaal groeide de omzet met bijna 1 procent ten opzichte […]

Lees verder
Trends

Bouwkosten versus marktwerking 2014


De bouwmarkt vraagt nog steeds om werk. Aannemers willen hun mensen aan de gang houden en zo hun vakmanschap, service en expertise behouden. Reorganisaties en afslankingsoperaties hebben hun tol inmiddels wel geëist. De vraag is nu of verder afslanken en snijden in de organisatie niet ten koste gaat van de kwaliteit van het werk. De […]

Lees verder
Trends

Vertrouwen keert langzaam terug


Vertrouwen keert langzaam terug In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de bodem van de orderportefeuille van bouw georiënteerde ondernemingen in zicht. De woningbouwsector bleef hierop telkens nog achter, maar de huidige signalen geven nu het beeld dat het vertrouwen in de woningmarkt in de lift zit. Uit maandelijks onderzoek van Vereniging Eigen Huis […]

Lees verder
Trends

Indexcijfers met toekomstwaarde


Indexcijfers met toekomstwaarde? Door: Albert Simonis In: KengetallenKompas 2012 Voor verrekeningen van bouwkosten in de tijd maakt men in de bouw gebruik van indexcijfers, die door diverse instanties worden gepubliceerd. Momenteel merken we dat de leveranciers van indexcijfers verder gaan en ook andere publicaties leveren. Het leek ons nuttig om met name de prognosecijfers en […]

Lees verder
Trends

Is de bodem bereikt?


Is de bodem bereikt Door: Ton de Groot In KengetallenKompas 2011 De afgelopen jaren heeft de bouw bijzonder zwaar te lijden gehad onder de financiële crisis. Nog steeds lijkt de werkvoorraad in de bouw over de gehele sector af te nemen, grote projecten zijn schaars. Voor de GWW-sector lijken er vooralsnog voldoende projecten beschikbaar, al […]

Lees verder
Trends

Structureel lagere bouwkosten


Structureel lagere bouwkosten Door: Arno Vonk, Jeroen de Wilde In: KengetallenKompas 2010 2009 is een extreem moeilijk jaar gebleken voor de bouwsector. De wereldwijde financiële crisis heeft geleid tot een grootschalige vraaguitval naar (nieuw) vastgoed. Dit zorgt ervoor dat de waarde van vastgoed daalt, projecten kunnen niet (opnieuw) worden gefinancierd. Over de gehele linie van […]

Lees verder
Trends

Bouwkostenkengetallen


Bouwkostenkengetallen Voor een eerste indicatie of controle, anders een gevaarlijke rekenmethode! Door: Ton de Groot, In KengetallenKompas 2007 Opdrachtgevers en aannemers willen nog wel eens kengetallen gebruiken om snel even een project “door te rekenen”. Dat soort ondeskundig gebruik leidt in de praktijk al gauw tot verkeerde conclusies, waardoor de opdrachtgever onnodig schade lijdt. Een voorbeeld uit de praktijk: […]

Lees verder

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op