IGG Bouweconomie Kennisbank - IGG Bouweconomie

Kennisbank

Verdieping

Een begroting is net een mand met fruit


Een begroting is net een mand met fruit… …op den duur bederft die. Door: Ton de Groot In: KengetallenKompas 2008 Omvang en kwaliteit van een bouwproject zijn in de plan- en voorbereidingsfase continu onderhevig aan veranderende interne en externe factoren. Naarmate het ontwerp verder wordt uitgewerkt, leiden nieuwe inzichten tot allerlei aanpassingen. Bovendien veranderen, door vraag en aanbod in […]

Lees verder
Verdieping

Vierkante of kubieke meters?


Vierkante of kubieke meters? Een bouwkostenkengetal geeft de verhouding aan tussen de bouwkosten en een gekozen eenheid. De opsteller van een kengetal is in principe vrij in het bepalen van zijn ‘eenheid’. Zo kan de opsteller de bouwkosten relateren aan het aantal te plaatsen binnendeuren of het aantal funderingspalen. Deze eenheden zullen echter niet goed bruikbaar zijn omdat de relatie […]

Lees verder
Verdieping

Initiatieffase met Pareto


Initiatieffase met Pareto “the vital few and the trivial many” Door Arno Vonk en Jeroen de Wilde In: KengetallenKompas 2007 De verwachting dat 50% van de inspanning 50% van de resultaten oplevert blijkt een veelgemaakte gedachtefout te zijn. In veel gevallen blijkt een klein, belangrijk deel een overheersend effect te hebben. De Italiaanse econoom Vilfredo Pareto merkte in […]

Lees verder
Trends

Bouwkostenkengetallen


Bouwkostenkengetallen Voor een eerste indicatie of controle, anders een gevaarlijke rekenmethode! Door: Ton de Groot, In KengetallenKompas 2007 Opdrachtgevers en aannemers willen nog wel eens kengetallen gebruiken om snel even een project “door te rekenen”. Dat soort ondeskundig gebruik leidt in de praktijk al gauw tot verkeerde conclusies, waardoor de opdrachtgever onnodig schade lijdt. Een voorbeeld uit de praktijk: […]

Lees verder

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op