DATUM: 31-12-2022 |

CATEGORIE: 

IGG en abcnova winnen tender en gaan aan de slag voor nieuwbouw Qutech op TU Delft campus


DATUM: 31-12-2022

CATEGORIE:

IGG en abcnova winnen tender en gaan aan de slag voor nieuwbouw Qutech op TU Delft campus

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

IGG en abcnova hebben middels een niet-openbare Europese aanbesteding de opdracht gekregen voor het project- en bouwkostenmanagement voor het nieuwe onderkomen van QuTech.

Dit is het onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft en TNO op het gebied van quantum-technologie. Ze werken aan een radicaal nieuwe technologie met wereld-veranderend potentieel en met als missie: het ontwikkelen van schaalbare prototypes van een quantum-computer en een inherent veilig quantum-internet. Om die ambitieuze doelen te bereiken, brengt QuTech wetenschappers, ingenieurs en industrie samen in een inspirerende omgeving – met veel ruimte voor ambitie, ondernemerschap en innovatie.

Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd op het zuidelijke gedeelte van de TU Delft Campus. Dit gebied wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, wat de samenwerking tussen diverse bedrijven op de campus en de TU Delft moet verbeteren. abcnova en IGG zijn onderdeel van het ontwerpteam en zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement en het bouwkostenmanagement. Tijdens de realisatiefase neemt abcnova tevens de directievoering en het toezicht voor haar rekening. Het ontwerpteam bestaat verder uit Cepezed, Pieters Bouwtechniek, Buro Happold, Peutz, Arcadis en RoyalHaskoning/DHV. Samen is het team integraal verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp tot en met het afronden van het Definitief Ontwerp.

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus met als doel een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Dit geldt ook voor het nieuwe QuTech gebouw, waarbij de ambitie BREEAM Excellent is. Het gebouw wordt uiteraard energieneutraal en er zullen gebruikte materialen, isolatie op basis van natuurlijke materialen en energiezuinige installaties gebruikt worden.

Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management bij de TU Delft: “Op het gebied van duurzaamheid ligt de lat hoog. Naast het welzijn van de medewerkers, de minimalisatie van de CO2-impact en circulariteit, speelt klimaatadaptief bouwen een belangrijke rol voor een toekomstbestendige, inspirerende en levendige campus. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met abcnova en IGG als onderdeel van het ontwerpteam.”

Arno Vonk, directeur IGG Bouweconomie. “Kostenmanagement van een uniek project als de nieuwbouw voor QuTech waarin de hoogste kwaliteitseisen voor laboratoria en onderzoeksruimten wordt gevraagd is een uitdagend vraagstuk. Dergelijke projecten worden maar weinig gebouwd en dit past uitstekend binnen de deskundigheid van IGG. Met onze ervaring en de mogelijkheid om onze eigen kostendatabase kunnen we alle wensen snel in kaart brengen en zo het project direct de juiste richting op sturen.”

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op