DG2020, het nieuwe model bouwteamovereenkomst

In mei 2020 is het nieuwe model bouwteamovereenkomst gelanceerd door Duurzaam Gebouwd. Het oude model is opgesteld in 1992 en sindsdien niet meer gewijzigd. Veel onderwerpen zijn echter sinds 1992 veranderd zoals de ontwikkeling van de geïntegreerde overeenkomst (UAV-gc). Een samenwerkingsvorm die in de basis niet echt aansloot bij het model uit 1992. Al dit soort zaken en de ervaring die men heeft opgedaan met het oude model zijn verwerkt in het nieuwe model. IGG heeft een bijdrage mogen leveren aan de totstandkoming ervan en is partner van Duurzaam Gebouwd.

Het is goed om vast te stellen dat het bouwkostenmanagement nadrukkelijker in de bouwteamovereenkomst is opgenomen. Mocht een publieke of private opdrachtgever ondersteuning wensen bij de bouweconomische facetten van deze overeenkomst (zoals het invullen van de open begroting) dan kan IGG hierin een bijdrage leveren.