Online overzicht van uw bouwkosten per m2 nodig?


Wilt u uw bouwproject de beste kans op succes kunnen geven? In dat geval is het belangrijk dat u de bouwkosten per m2 al vanaf de initiatieffase effectief kunt beheersen. Budgetoverschrijdingen kunnen ertoe leiden dat u in een later stadium concessies moet doen op het kwaliteitsniveau van het project. Ook het risico op afbreuk of uitstel wordt groter naarmate de bouwkosten per m2 tijdens het traject stijgen. 

De dienstverlening van IGG is erop gericht om dit risico te minimaliseren, zonder dat uw doelstellingen in gevaar komen. Onze bouwkostendeskundigen kunnen u voorzien van een sluitende begroting voor de bouwkosten per m2, en anticiperen daarbij met concrete oplossingen op mogelijke problemen.

Met het BouwkostenKompas van IGG krijgt u direct online inzicht in de bouwkostenkengetallen van diverse bouwprojecten. Onze adviseurs houden de kengetallen ieder kwartaal bij, waardoor u altijd over de correcte bouwkosten per m2 kunt beschikken.


De berekening

Anders dan de bouwkosten per m3 gaan de bouwkosten per m2 niet uit van de totale inhoud van uw pand. In plaats daarvan wordt gekeken naar het gebruiksoppervlak – het totaaloppervlak van alle verdiepingen.

Bij het bepalen van de bouwkosten per m2 spelen een aantal factoren een rol. Naast het gebouwtype en het beoogde gebruik moet ook gekeken worden naar het aantal verdiepingen, de complexiteit van het ontwerp, de gewenste kwaliteit en het afwerkingsniveau van het eindresultaat. Het team van IGG neemt alle relevante factoren mee in de bouwkosten per m2, en houdt daarbij uiteraard rekening met onvoorziene kosten, heffingen en andere kostenposten.


Duidelijkheid bouwadvies

IGG heeft een integrale visie op bouwadvies – niet de bouwtekening, maar de beweegredenen, keuzes, kansen en risico’s die daaruit spreken zijn belangrijk. Wij berekenen de bouwkosten per m2 op basis van inzicht en begrip, en werken daarbij nauw met u samen om alle doelstellingen, eisen en wensen in ons advies te kunnen borgen. Zo krijgt u de garantie dat de bouwkosten per m2 geen momentopname zijn, maar een gefundeerd beeld dat in iedere fase van uw bouwproject bruikbaar is.

Wilt u een afspraak maken om uw bouwkosten per m2 door ons team te laten berekenen?

Wij geven u altijd een duidelijk antwoord over uw bouwkosten.

Neem contact op

Bekijk project

Cultuurgebouwcomplex

Hoofddorp

Bekijk project

Archief Zeeland

Middelburg

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina