Transparantie en duidelijkheid over het programma van essentieel belang


De selectie van de architect bepaald voor een groot deel de uiteindelijke vormgeving van het gebouw. Voor de selectie van de architect zijn er diverse mogelijkheden waarbij de visie van het ontwerp vaak een belangrijk onderdeel is in de selectie. Deze visie kan worden uitgedrukt in referentiebeelden, een tekstuele visie of een geheel schetsontwerp. De strategie is afhankelijk van het soort opdrachtgever, de wens van de opdrachtgever en de grootte van het project.

Bij een procedure van de architect is de transparantie en duidelijkheid over het programma van essentieel belang. De aanbestedingsspecialisten van IGG adviseren de opdrachtgever bij de selectie van een architect. IGG zal de selectieprocedure begeleiden en de leidraden hiervoor opstellen om de volledige procedure zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen met als resultaat de selectie van de juiste architect voor het genoemde project.

Controle schetsplannen bij architectenselectie


Als onderdeel van een architectenselectie dienen meerdere architectenbureaus een visie en/of ontwerp in, per uitvraag variërend in uitwerkingsniveau. De ontwerpen worden op diverse onderdelen getoetst om tot een evenwichtige selectie te komen. Eén van de onderdelen is de verwachte bouwkosten van het voorgestelde ontwerp. In veel gevallen krijgt de architecten bij de selectie, naast het Programma van Eisen, een budget mee waaraan de ontwerpen dienen te voldoen. De architecten leveren een kostenraming bij de ontwerpen die dienen te sluiten op het budget (over het algemeen doen ze dit ook precies).

Een controle op de kostencalculaties is noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van de verschillende ontwerpen. IGG Bouweconomie heeft voor deze toetsing een eigen methodiek ontwikkeld die de kosten op een onafhankelijk, transparante en volledige wijze controleert  In dit document wordt de aanpak van de financiële toetsing op een beknopte en transparante wijze uiteengezet.

Download onze factsheet

Bent u op zoek naar specifieke informatie, of wilt u graag uw situatie bespreken met een van onze adviseurs?

Voor een persoonlijke afspraak kunt u altijd contact opnemen met IGG.

Neem contact op

Bekijk project

Bibliotheek Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

Bekijk project

Renovatie Metrolijn Oost

Amsterdam

Bekijk project

LEGO Flagshipstore Amsterdam

Amsterdam

Bekijk project

A'DAM Toren

Amsterdam

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina