Aanbestedingsregels bij bouwprojecten


De Nederlandse overheid is vrijwel onafgebroken betrokken bij bouwprojecten en ruimtelijke ontwikkeling voor publieke en private doeleinden. Boven een bepaald drempelbedrag moeten deze opdrachten aanbesteed worden – Europese bedrijven mogen zich hier vervolgens op inschrijven. De voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze projecten zijn vastgelegd in de Nederlandse aanbestedingsregels.

Wilt u als publieke partij een project succesvol aanbesteden of wilt u effectief meedingen naar een dergelijk project, dan is kennis van deze aanbestedingsregels een onmisbaar hulpmiddel. Voert u een bouwproject uit voor de overheid, of bent u van plan om hierop in te schrijven? Voor een helder inzicht in de Nederlandse aanbestedingsregels bent u bij IGG aan het juiste adres.

Arno Vonk

Directeur / Senior Deskundige

a.vonk@igg.nl
070 514 54 20
Download vCard

Veranderingen in de aanbestedingsregels


Lokale en nationale overheden moeten zich bij de keuze van projectontwikkelaars houden aan de aanbestedingsregels, die bedoeld zijn om bouwprojecten transparant te houden en de interne marktwerking te versterken. Deze aanbestedingsregels zijn in Nederland continu in beweging.

Tot recentelijk werden aanbestedingsprocedures afgeleid uit het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). De Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) vormde een verdere verfijning van de reeds bestaande aanbestedingsregels. In 2012 werd het voorstel voor de Aanbestedingswet aangenomen door de overheid. Deze nieuwe, overkoepelende wet vervangt de oude aanbestedingsregels, en kan invloed hebben op uw kansen en mogelijkheden bij het inschrijven op aanbestedingen.

IGG adviseert over aanbestedingsregels


Succesvol inschrijven op aanbestedingen is aan meerdere dimensies verbonden. De overheid weegt de kwaliteiten van het voorstel, maar onderzoekt ook of potentiële bouwpartners aan de aanbestedingsregels voldoen. Aanpassingen in de aanbestedingsregels en de overlap binnen reglementen kunnen het echter lastig maken om te doorgronden met welke eisen u te maken zult krijgen. Het team van IGG kan u hierover adviseren.

Wilt u een afspraak maken met een van onze professionals?

Of bent u op zoek naar specifieke informatie? Neem dan contact op met IGG, of kijk rond op onze website.

Neem contact op

Bekijk project

Bibliotheek Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

Bekijk project

Renovatie Metrolijn Oost

Amsterdam

Bekijk project

LEGO Flagshipstore Amsterdam

Amsterdam

Bekijk project

A'DAM Toren

Amsterdam

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina