Albert Simonis


Albert heeft Bouwtechniek gestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit (v/h Hogeschool) Delft, waar hij in 1973 afstudeerde. Na zijn militaire diensttijd heeft hij kort gewerkt bij een architectenbureau. Vanaf 1977 is hij opgeleid tot bouwkostendeskundige en werkzaam geweest bij de Brink Groep te Leidschendam.

Sinds 1992 is Albert bij IGG werkzaam als bouwkostenadviseur, projectleider, modelbouwer en opleider. Hij houdt zich bezig met complexe projecten en risico- en haalbaarheidsanalyses. Hij legt zich met name toe op projecten die zich nog in een zeer vroege ontwikkelingsfase bevinden. Verder is hij betrokken bij aanbestedingen, juridische kwesties, de ontwikkeling van rekenmodellen en de opleiding van jonge bouwkostendeskundigen.

Albert is betrokken geweest bij projecten als de restauratie van Las Palmas in Rotterdam, de uitbreiding van de wiskundefaculteit van de TU Eindhoven in de monumentale werktuigbouwkundehal, de herbestemming van de Caballerofabriek in Den Haag en het nieuwe Stadskantoor van Rotterdam.

Albert is zeer betrokken bij de projecten en zorgt voor een solide basis voor het verder uitwerken van de projecten. Hij is tevens medeverantwoordelijk voor het interne opleidingstraject van de aankomende kostendeskundigen binnen IGG.

Albert Simonis

Albert Simonis

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op
Notheme1