Bouwleges

Bent u van plan om een nieuwbouwproject te starten, of wilt u een bestaand pand uitbreiden? In de meeste gevallen zult u daarvoor eerst een bouwvergunning bij de gemeente aan moeten vragen. In Nederland krijgt u hierbij te maken met bouwleges – de kosten die aan de afgifte van de vergunning verbonden zijn.

De hoogte van bouwleges is niet op nationaal niveau vastgelegd, en kan daardoor per gemeente verschillen. Deze onderlinge variatie kan bij bouwprojecten leiden tot onzekerheden en onverwachte kosten. IGG wil deze onzekerheid voorkomen, en heeft daarom een online applicatie ontwikkeld waarmee de bouwleges voor iedere Nederlandse gemeente berekend kunnen worden.

Duidelijkheid over bouwleges

Bouwkostenadvies en –management zijn de kernactiviteiten van IGG. Ons team spant zich in om op zoveel mogelijk gebieden zekerheid over bouwkosten te kunnen bieden. De hoogte van de gemeentelijke bouwleges valt hier uiteraard ook onder.

Om de bouwsector maximale zekerheid te bieden maakt IGG via Bouwleges.nl jaarlijks een analyse van de bouwleges van alle gemeenten in Nederland. De tarieven worden onderling vergeleken en door middel van landelijke en provinciale rapportages aan particulieren en bedrijven beschikbaar gesteld. Daarnaast adviseren wij gemeenten ook over de kostendekkendheid van de bouwleges die zij hanteren, zodat legesverordeningen juridisch correct gehouden kunnen worden.

Direct de bouwleges voor uw gemeente berekenen?

Wilt u weten hoe hoog de bouwleges in uw gemeente zijn? Met de rekentool van Bouwleges.nl kunt u de legeskosten van uw vergunningsaanvraag eenvoudig berekenen. De tool is gratis te gebruiken, en biedt een gespecificeerd overzicht van de legestarieven van alle Nederlandse gemeenten. U hoeft hiervoor alleen de bouwsom in te vullen en de applicatie berekent de rest.

Kostendekkendheid van de tarieventabel

Gemeenten dienen een kostendekkend tarievenstelsel te hanteren. Hiervoor dient een uitgebreide berekening van de kosten en baten te worden opgesteld. IGG kan gemeenten helpen bij het opstellen van deze berekeningen. Klik hier voor meer informatie over kostendekkendheid.

Controle legesgrondslag

Gemeenten hanteren over het algemeen de bouwkosten als legesgrondslag , berekend volgens NEN 2631. Over de hoogte van de bouwkosten is bij een vergunningverlening vaak nog enige discussie omdat een aanvrager gebaat is bij een lagere grondslag, immers hoeft de aanvrager dan minder leges te betalen. IGG heeft enkele tools ontwikkeld om gemeenten bij te staan bij het bereken en onderbouwen van de werkelijke bouwkosten. De mogelijkheden zijn bouwkostencheck en controle op de legesgrondslag.

Heeft u behoefte aan meer informatie over de bouwleges, of wilt u directe toegang hebben tot relevante jurisprudentie en legesverordeningen? Met een abonnement op Bouwleges.nl heeft u alle publicaties en data op een plek binnen handbereik. Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk direct contact opnemen met het team van IGG.

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners