Vastgoedbeleid

Om een optimale aansluiting te krijgen tussen vastgoed en de wensen en behoeften van huidige en toekomstige ruimtebehoefte dient een strategisch vastgoedbeleid te worden opgesteld. Bij strategisch vastgoedbeleid (SVB)  is er primair aandacht  voor de samenstelling van het vastgoedbezit en -gebruik als geheel, en vindt er integratie van beleid plaats. Hierbij worden diverse beleidsonderdelen, zoals technisch beheer, financieel beheer en verhuur op elkaar afgestemd.

IGG heeft ervaring op het gebied van strategisch vastgoed beleid. Bij het formuleren van een Strategisch Vastgoed beleid worden verschillende varianten doorgerekend die op financiële haalbaarheid worden getoetst. Op basis hiervan wordt het beleid of plan uitgewerkt op basis van de totale portefuille waarbij inzicht wordt gegeven in de exploitatiekosten en de beheersplannen.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Planvisie

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg

Leidschendam
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners