Transformatie vastgoed

Wat te doen met leegstand? Nederland kent duizenden schoolgebouwen, panden en kantoren waar niets mee gebeurt. Ze hebben hun oorspronkelijke functie verloren en er wordt nauwelijks aandacht aan ze besteed. Het geeft de omgeving een verloederde indruk. Zonde, want leegstaande panden kunnen van grote waarde zijn als ze een tweede leven krijgen.

Transformatie van vastgoed geeft leegstaande gebouwen een nieuwe kans en er hoeft niet te worden ingezet op nieuwbouw. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de samenleving, zoals de komst van zzp’ers en de vergrijzing, kunnen leegstaande gebouwen uitkomst bieden. Te denken valt aan werkplekken en woonruimte.

Transformatie van vastgoed: ontwikkel een visie

Om te komen tot een transformatie van uw vastgoed dient een strategisch vastgoedbeleid te worden uitgestippeld. Voorop staat dat er wordt geïnventariseerd hoeveel panden er in bezit zijn, welke leeg staan en in welke conditie zij zijn. Voorts moet een visie worden ontwikkeld, waarin helder de doelstellingen worden weergegeven.

Huisvestingsstrategie geeft een stevige basis voor de totstandkoming van een visie. Waarbij u door de toepassing van nieuwe technieken, organisatie en aansturing een nieuwe invulling kunt geven aan leegstaande gebouwen. Renovatie – door sloop of verbouwingen – is hierbij een van de ingrepen.

Transformatie van vastgoed: duurzaamheid en kosten

Bij een transformatie van vastgoed kan de nadruk worden gelegd op duurzaamheid. Met Nederlandse wet- en regelgeving in het achterhoofd kan via verschillende duurzaamheidskeurmerken worden gecontroleerd of de nieuwe bestemming van een pand voldoet aan de duurzame eisen van de huidige tijd.

Welke weg ook wordt ingeslagen, altijd moet er in de gaten worden gehouden of de plannen financieel haalbaar zijn. Alle kosten en baten worden uitgerekend. Het geeft de vastgoedbezitter de kans om plannen te herzien mochten die niet realistisch zijn en te kiezen voor alternatieve oplossingen. Meer weten over de transformatie van vastgoed? Neem contact op met IGG.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Planvisie

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg

Leidschendam
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners