Schaduwkostenmethode

Bij de duurzaamheid van gebouwen wordt steeds verder gekeken dan enkel naar de energiezuinigheid. Juist door energiezuinigheid stijgt het aandeel van bouwmaterialen in de totale CO2 ­emissie. De overheid erkent dit door per 1 januari 2013 een milieuartikel op te nemen in het Bouwbesluit.

Het nieuwe milieuartikel in het Bouwbe­sluit eist bij elke aanvraag van een ‘om­gevingsvergunning bouwen’ voor nieuw te bouwen woningen en kantoren (met een gebruiksoppervlakte van meer dan
100 m²) dat een berekening van de milieuprestatie wordt bijgevoegd. Deze milieuprestatie wordt uitgedrukt in scha­duwkosten en geeft inzicht in de mate­riaalgebonden milieueffecten van een gebouw.

Vooralsnog voldoet enkel het inzichtelijk maken van deze milieukosten, en wordt er geen minimum eis gesteld. Dit in tegenstelling tot de eisen bij enkele duurzaamheidslabels zoals BREEAM­ NL, GPR­Gebouw en GreenCalc+ waarbij aan de milieubelasting ten gevolge van de toe­ gepaste materialen wel aan eisen zijn gebonden. Hoe lager de milieukosten, hoe hoger de score voor het duurzaamheidslabel.

De milieuprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt in schaduwkosten per m² brutovloeroppervlakte (€/m² BVO). Deze kosten geven een indicatie van de maat­schappelijke kosten voor het bestrijden van de gevolgen (emissie en uitputting) van materiaalgebruik. De schaduwkosten moeten worden vastgesteld conform de door het Bouwbesluit aangewezen ‘Be­palingsmethode Milieuprestatie gebou­wen en GWW­werken’, inclusief de daarin opgenomen geharmoniseerde Nationale
Milieudatabase.

Duidelijke rapportage

IGG maakt op basis van nieuwe hoeveelhedenstaten of de hoeveelhedenstaat uit de eigen begrotingen een correcte milieukostenberekening conform de gestelde eisen in het bouwbesluit en de verschillende duurzaamheidslabels.

Naast de berekening adviseert IGG in het verbeteren van de milieubelasting van een gebouw. Hierbij geven wij altijd duidelijkheid over de volgende onderdelen:

  • Het verlengen van de levensduur door her­gebruik van gebouwen en materialen via revitalisatie of transformatie van een gebouw, of hergebruik van bouwdelen of bouwmaterialen;
  • Het minimaliseren van materiaalgebruik;
  • Het toepassen van duurzame materialen. en het gebruik maken van de Nationale Milieudatabase.

IGG presenteert alle resultaten in een heldere presentatie conform de gestelde eisen.

IGG schaduwkostenberekening milieukosten

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Mail
 

Marc Onderwater

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Duurzaamheidsadvies

Oosterdokseiland kavel 5-6

Amsterdam
HAUT

Amsterdam
Sharing Tower

Amsterdam
First

Rotterdam
Renovatie Raadhuisplein 1

Leidschendam
Uitbreiding Koningin Wilhelminalaan 2

Leidschendam
12
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners