Renovatie

Een pand dat veroudert en waar niets aan wordt gedaan verliest zijn waarde en comfort. Om te zorgen dat een gebouw voldoet aan de huidige maatstaven is renovatie onontbeerlijk. Bij renovatie gaat het om veranderingen die een verbetering bewerkstelligen.

Verbouwing kan op kleine en grote schaal plaatsvinden, vanaf het vervangen van glas tot het compleet strippen van een gebouw en opnieuw afwerken. Afhankelijk van de grootte van een zo’n operatie komen er vele vraagstukken als brandveiligheid en milieu-eisen en andere regels en wetten om de hoek kijken.

Kosten van een renovatie

Aan renoveren zitten natuurlijk kosten verbonden. Een bouwkostenanalyse geeft u meer inzicht in het financiële plaatje van een renovatie. Aan de hand van het berekenen van onder meer manuren en materiaalkosten krijgt u een goede inschatting van de kosten en kunt u met alternatieve oplossingen komen als de kosten het budget overschrijden.

Een verbouwing kan ook in het teken staan van duurzaamheid. U kunt een duurzaamheidspresentatie beoordelen door middel van het keurmerk BREAAM-NL Nieuwbouw en renovatie. Die wordt getoetst aan negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen en kan worden toegepast bij onder andere kantoren, scholen, industriële gebouwen en woningen.

Renovatie nodig? IGG helpt u op weg

Bij een renovatie kunnen vele partijen betrokken. De aannemer, architect, experts en de overheid hebben allemaal hun belangen. Zaak is om alle betrokken op een lijn te krijgen, zodat er geen vertraging ontstaan en kosten niet onnodig oplopen. Een goede bouwkostenadviseur brengt de partijen tot elkaar.

Renoveren vereist ervaring en deskundigheid. IGG heeft jarenlange ervaring met het berekenen van de kosten van zulke werkzaamheden. Onze experts zijn betrokken geweest bij de verbouwing van het Rijksmuseum, De Nederlandsche Bank en het Monumentale Raadhuis van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met IGG.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Mail
 

Hans Smit (RKN)

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Exploitatiekosten

Rijksuniversiteit Groningen, Zernikeborg

Groningen
Sharing Tower

Amsterdam
First

Rotterdam
FOM, Differ

Eindhoven
Grotius Radboud universiteit

Nijmegen
Vrijheidsmuseum Nijmegen

Nijmegen
12
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners