Publiek-Private Samenwerking (PPS)

De Nederlandse overheid besteedt elk jaar op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau veel nieuwbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten aan. Omdat de inrichting van de openbare ruimte tot de verantwoordelijkheidssfeer van de overheid behoort wordt hierbij veel aandacht besteed aan het waarborgen van kwaliteit. Tegelijkertijd is ook kostenbesparing voor de overheid een belangrijk agendapunt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overheid bij het opzetten van aanbestedingstrajecten steeds vaker de voorkeur geeft aan innovatieve contracten en samenwerkingsvormen. Door een publiek-private samenwerking aan te gaan met uitvoerende partijen blijven de kosten van bouwprojecten beter beheersbaar, terwijl de kwaliteit van het resultaat eenvoudiger op lange termijn gegarandeerd kan worden.

Ondersteuning bij publiek-private samenwerkingen

Een publiek-private samenwerking houdt in dat de overheid afspraken maakt met commerciële partijen om gezamenlijk de verantwoordelijkheden voor een project te dragen. Het zwaartepunt van de aandacht ligt hierbij, in tegenstelling tot openbare aanbestedingen, niet op gedetailleerde bestekken en controle op inhoudelijke processen – de overheid stuurt in plaats daarvan aan op het gewenste resultaat en geeft de private partijen de ruimte om deze naar eigen inzicht vorm te geven. Vaak wordt hierbij gewerkt met een constructie waarbij de uitvoerende partijen verantwoordelijk zijn voor de voorfinanciering van het project. Deze partijen worden later door de overheid voor hun geleverde diensten of prestaties betaald.

Het gevolg van deze manier van werken is dat de overheid haar investeringskosten kan spreiden en op overhead kan besparen, terwijl aannemers dankzij hun centrale positie binnen het project efficiënter en sneller kunnen werken.

Een van de meest populaire vormen van publiek-private samenwerking in Nederland is het DBFMO-contract. Hierbij worden ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en beheer volledig uitbesteed aan de samenwerkingspartner. Deze contracten hebben vaak een looptijd van 20-30 jaar. Bij meer intensieve samenwerking kan gekozen worden voor een alliantiecontract.

IGG heeft veel ervaring met het begeleiden en ondersteunen van marktpartijen en overheden, en kan u uitgebreid adviseren over alle vragen rondom publiek-private samenwerkingen. Heeft u vragen over deze samenwerkingsvorm? Neem dan contact op met ons team.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Mail
 

Marc Onderwater

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Aanbestedingsadvies

B-Proud

Den Haag
Gemeentehuis Moerdijk

Moerdijk
Toren van Oud

Den Haag
Jamie Deli Schiphol lounge 3

Schiphol
EA Laan van Puntenburg 100

Utrecht
The Hour Glass

Amsterdam
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners