Onderwijshuisvesting

Scholen in Nederland en andere onderwijsinstellingen ontvangen van de overheid jaarlijks een budget voor de uitgaven aan materiaal en personeel. Ze krijgen zelf de vrijheid om te bepalen waaraan ze dit geld besteden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitgavenpatroon. Met dit systeem wordt de overheid ontlast.

Hierdoor zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de omgeving waarin leerlingen, studenten en docenten leren en werken. Onderwijshuisvesting speelt hierin een centrale rol. Leerlingen en studenten horen te leren in een veilige omgeving met de juiste faciliteiten. Docenten moeten zich thuis voelen in een prettige ambiance.

Onderwijshuisvesting, oog voor de toekomst

Scholen dienen daarom een strategie uit te stippelen voor geschikte onderwijshuisvesting. Ze moeten er van bewust zijn dat ze een plek creëren die de juiste voorzieningen te bieden heeft, inspeelt op de organisatie en de wensen en eisen van de gebruikers van het schoolgebouw en aansluit op de moderne samenleving. Niet alleen voor nu, maar ook met het oog op de toekomst.

Huisvesting is niet alleen een zaak van het schoolbestuur. Gemeenten hebben ook invloed op de totstandkoming van een project. Regelgeving en wetten bepalen de bewegingsruimte. Ieder heeft zijn eigen belangen en verantwoordelijkheden. Dus is goed overleg tussen de verschillende deelnemende partijen noodzakelijk.

Onderwijshuisvesting kunt u toevertrouwen aan IGG

Veiligheid en duurzaamheid zijn kenmerken die van belang zijn bij een goede onderwijshuisvesting. Ter ondersteuning van een betere onderwijshuisvesting kan worden gedacht aan nieuwbouw, renovatie, uitbreiding of aanpassing. Ook dient te worden gekeken naar het onderhoud en de levensduur van een pand.

IGG heeft diverse instrumenten in handen om te komen tot een optimale huisvesting, inclusief de bijbehorende kostencalculaties. Te denken valt aan een haalbaarheidsanalyse, meerjarenonderhoudsplan en een huisvestingsstrategie. Wilt u meer weten over onderwijshuisvesting? Neem dan contact op met het team van IGG.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Rob Passchier (RKN)

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Planvisie

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg

Leidschendam
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners