NEN-meting (NEN 2580)

Het bepalen van de correcte oppervlakten van een project is van essentieel belang in het ontwerp- verhuur, en verkoopproces. Om discussies te voorkomen dienen de meting op transparante en uniforme wijze te gebeuren.

IGG Bointon de Groot bepaalt oppervlakten volgens de methoden omschreven in NEN 2580 en maakt meetstaten en meetcertificaten conform de NTA 2581.De soorten oppervlakten zoals vermeld in een meetcertificaat zijn vaak het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO).

Indien er van een gebouw met meerdere gebruikers of huurders een meetcertificaat gemaakt wordt zullen gezamelijke ruimten worden verdeeld onder de gebruikers naar rato van de door hen gehuurde ruimte(n). Hiermee vormt het meetcertificaat de basis voor de verkoop- c.q. huurprijs. Een dergelijke verdeling zal tevens de besis vormen voor de kostenverdeling tijdens het ontwerpproces.

Een meetcertificaat wordt gemeten op basis van:

 1. De digitale ontwerp of revicietekeningen
 2. Hard-copy tekeningen
 3. In het werk gemeten

In de rapportage behorende bij het meetcertificaat geeft IGG in de plattegronden met duidelijke arceringen aan wat er is gemeten. Een meetcertificaat wordt gebruikt voor:

 • zekerheid over de werkelijke vloeroppervlakte bij koop- en huurtransacties,
 • de waardebepaling (taxatie);
 • het toedelen van gemeenschappelijke ruimten;
 • verdelen van de bouw- en investeringskosten bij meerdere gebouwgebruikers;
 • verdelen van servicekosten in een multi-tenant situatie;
 • erfpacht- en WOZ- en BAG vraagstukken;
 • facilitaire- en andere interne (kosten)vraagstukken;
 • fiscale vraagstukken.

Optimaliseren op basis van NEN 2580

Tijdens het ontwerpproces gebruikt IGG een NEN 2580 meting om kritisch naar de resultaten hiervan te kijken en te onderzoeken waar mogelijkheden zijn de oppervlakten, en dan met name het verhuurbare of gebruiksoppervlakte, te optimaliseren. Hiermee worden tijdens het proces de mogelijke opbrengsten vergroot zonder de kosten te verhogen.

Meer weten? Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met bouwkostenadvies en onderhoudsoptimalisatie en hebben alle expertise in huis om u te adviseren. Neem contact op met een van onze specialisten en maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Rob Passchier (RKN)

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: NEN meting

The Hour Glass

Amsterdam
Hoogbouw Boompjes

Rotterdam
Sluishuis - Waterwerk

Amsterdam
First

Rotterdam
Scheldestraat SDU locatie

Den Haag
Wagenstraat

Den Haag
12
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners