Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

IGG neemt bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. IGG maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit, nu en in de toekomst.

Speerpunten van IGG zijn:

  • Maatschappelijk betrokkenheid;
  • Energieverbruik en reductie CO2 uitstoot;
  • Werkomgeving;
  • Duurzame advisering;

Continue verbetering

Binnen IGG is MVO een van de kerntaken van het MT. MVO staat maandelijks op de agenda van het overleg en binnen dit overleg worden de ontwikkelingen gemonitord en wordt actief gekeken vaan nieuwe ideeën en acties die de invulling van de 3 P’s concreter te maken.

Download onze MVO Doelstellingen

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners