Intergraal Projectmanagement (IPM)

Infrastructuurprojecten en andere projecten binnen het kader van de grond-, weg- en waterbouw kenmerken zich door hun grote omvang en complexiteit. Om effectief aan te kunnen sturen op het behalen van de gestelde doelen in dergelijke projecten is een alomvattende blik op projectmanagement noodzakelijk.

Het integraal model van projectmanagement (IPM-model) voorziet in alle controlemiddelen die nodig zijn om moderne projecten succesvol te sturen en te beheersen. Integraal projectmanagement zorgt ervoor dat alle belangrijke processen en meetpunten tijdens de gehele looptijd van het project scherp in de gaten gehouden worden.

De opzet van integraal projectmanagement

De kracht van integraal projectmanagement ligt in de heldere verdeling van processen en rollen. Bij integraal projectmanagement maakt men onderscheid tussen vijf verschillende processen, waarbij aan ieder proces een eigen, specifieke rol wordt toegekend. Deze rol kan, al naar gelang de omvang van het project en het belang van de rol binnen de structuur, door een of meerdere personen worden vervuld.

Projectmanagement

Bij integraal projectmanagement is de projectmanager verantwoordelijk voor de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat. Deze rol focust zich op het vinden en bewaken van de ideale balans tussen geld, tijd en kwaliteit tijdens alle fasen van het project.

Risicobeheersing

Tijdens ieder project kunnen risico’s ontstaan. Deze moeten tijdig geïdentificeerd worden als men deze effectief wil kunnen beheersen. Hiervoor is binnen integraal projectmanagement een aparte rol weggelegd, zodat de risicobeheersing altijd voldoende aandacht krijgt.

Omgevingsmanagement

Bouwprojecten vinden nooit in een vacuüm plaats; een goede afstemming met de omgeving is dan ook altijd belangrijk. Binnen integraal projectmanagement is de omgevingsmanager verantwoordelijk voor het creëren en managen van draagvlak en acceptatie.

Technisch management

Om de technische haalbaarheid van een project te kunnen borgen en tegelijkertijd aan de gestelde projecteisen te kunnen voldoen is een technisch manager nodig. Deze vertaalt de specificaties naar het PvE, ontwerp, bestek en uiteindelijke contract. Ook stuurt deze rol de technische disciplines aan.

Contractmanagement

De contractmanager is binnen integraal projectmanagement verantwoordelijk voor alle afstemming tussen opdrachtgever en markt. Deze rol is zowel verantwoordelijk voor de aanbestedingen en inkoopstrategie als voor de beheersing van de contracten.

Effectievere beheersing van GWW-projecten

Door het gebruik van het IPM-model worden alle verantwoordelijkheden binnen het projectteam duidelijk omschreven en toegewezen aan specialisten die deze het best kunnen managen. Als gevolg hiervan kunnen projecten tijdens de gehele looptijd effectiever worden beheerst, wat een gunstig effect heeft op zowel de slagingskans als de kwaliteit van het resultaat.

Heeft u vragen over integraal projectmanagement, of wilt u advies over de implementatie van IPM binnen uw project? Zoekt u een goede partner die het contractmanagement binnen het IPM-model feilloos voor u kan vervullen? Neem dan [CONTACT] op met IGG en maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners