Integrale haalbaarheid

Het in goede banen leiden van de financiën tijdens een bouwproces is een complexe aangelegenheid. Vele factoren spelen immers een invloedrijke rol. Om te voorkomen dat de kosten worden overschreden is het noodzakelijk om financiële analyses uit te voeren van de integrale haalbaarheid van uw plan.

Zo’n analyse komt van pas aan het begin van een ontwerptraject, waardoor u een inzicht krijgt van de financiële (on-) mogelijkheden van het ontwerp en u uw plannen kunt aanpassen. Ook geven haalbaarheidsanalyses een idee van de kosten gedurende het bouwproces, zodat u niet te maken krijgt met onverwachte financiële tegenvallers, die kunnen leiden tot vertraging of erger.

Instrumenten ten behoeve van de integrale haalbaarheid

Om de integrale haalbaarheid te ondersteunen zijn naast een haalbaarheidsanalyse andere instrumenten toepasbaar. Een marktanalyse geeft inzicht in de ontwikkelingen, groei en omvang binnen de markt. Contractmanagement en samenwerkingsvormen geven helderheid over de verhoudingen tussen de deelnemers en hun verantwoordelijkheden.

Een kostenraming, een berekening van de investeringskosten en een bouwplanning moeten verder bijdragen aan het voorkomen van kostenoverschrijdingen ofwel faalkosten, onnodige kosten. Alles is erop gericht om tijdig inzicht te krijgen in de financiën, waardoor er op tijd kan worden ingegrepen en te komen met oplossingen als dat nodig is.

Een onderzoek naar de integrale haalbaarheid geeft u financiële zekerheid

Door middel van het onderzoeken van de integrale haalbaarheid van een project kunt u vooraf haast met zekerheid zeggen of de bouwplannen uitvoerbaar zijn. Immers alle kanten van het project worden uitvoerig berekend, geanalyseerd en getoetst aan de Nederlandse regel- en wetgeving.

Wilt u zekerheid over uw bouwplannen? Wilt u inzicht krijgen in de financiën? Wilt u tegenvallers en risico’s voor en tijdens het bouwproces voorkomen? Wilt u oplossingen aangedragen krijgen, mochten de kosten het budget overschrijven? Kies voor een onderzoek naar de integrale haalbaarheid van uw plannen en neem contact op met IGG.

 

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Planvisie

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg

Leidschendam
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners