Huisvestingsstrategie

Nieuwe vormen van technologie, organisatiestructuren en management bepalen onze manier van werken. We kiezen tegenwoordig voor slimmer, efficiënter, minder hiërarchie en meer eigen verantwoordelijkheid. Maar onze wensen en eisen kunnen snel veranderen. Dat heeft invloed op de huisvesting. Op welke plekken binnen een kantoor willen we werken en hoe?

Een goede en prettige huisvesting draagt bij aan een betere gemoedstoestand van de werknemers, wat leidt tot betere resultaten op de werkvloer. Met als gevolg dat uw onderneming optimaal rendeert. Met een huisvestingsstrategie kunt u het imago van uw bedrijf verbeteren, de arbeidsproductiviteit verhogen, de kosten omlaag brengen en de bedrijfscultuur veranderen.

Het ontwikkelen van een huisvestingsstrategie past bij IGG

Huisvestingsstrategie van IGG is erop gericht om uw kantoor zo in te richten dat ze meegaat met de tijd en klaar is voor de toekomst. Onze strategie speelt in op de koers van een onderneming of instelling en heeft oog voor de interne organisatie, de voorzieningen, de werkprocessen en de behoeftes van de klanten.

In overleg met de opdrachtgever ontwikkelt IGG een visie die aansluit op de bedrijfsdoelstellingen. We belichten de huisvesting van alle kanten. Past het kantoor bij de bedrijfsidentiteit? Hoe ziet de toekomst van uw bedrijf eruit? Hoe staat het met de duurzaamheid? Welk huisvestingsconcept hoort bij uw onderneming? Wat is de staat van het gebouw?

Een huisvestingsstrategie die aansluit bij uw wensen

IGG heeft ruime ervaring in het bedenken van een huisvestingsstrategie. We zijn thuis in het nieuwe werken, waarbij innovatie en efficiëntie voorop staan. Onze bouwkostendeskundigen hebben oog voor het financiële plaatje. Met een haalbaarheidsanalyse controleren we vooraf de uitvoerbaarheid van de plannen en komen we met oplossingen om binnen de kosten te blijven.

Uiteindelijk komt het team van IGG tot een strategie die past bij uw wensen, eisen en doelstellingen en leidt tot verbeteringen binnen uw bedrijf. Zowel voor de korte als voor de lange termijn.

Zoekt u ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen van een huisvestingsstrategie? Neem dan contact op met IGG.

 

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Planvisie

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg

Leidschendam
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners