Huisvestingsadvies

Huisvesting worden steeds complexer. Veranderingen binnen en buiten onze omgeving plaatsen ons voor nieuwe vraagstukken als het gaat om huisvesting. We willen meer comfort en luxe en stellen hogere eisen. Steeds meer partijen, zoals de overheid, ontwikkelaars en burgers, raken bij bouwplannen betrokken. Hierin is huisvestingsadvies onontbeerlijk.

IGG geeft u binnen dit samenspel financiële duidelijkheid omtrent uw plannen. Bij het geven van advies hebben onze experts altijd een doel voor ogen: huisvesting moet betaalbaar zijn, op kwaliteit rusten en de kosten moeten beheersbaar blijven. Goed advies legt de basis voor een succesvol traject.

Huisvestingsadvies biedt duidelijkheid en zekerheid

Bij huisvestingsadvies is het van belang om helderheid en zekerheid te scheppen in uw plannen. IGG heeft hiervoor een aantal instrumenten in huis. We voeren haalbaarheidsstudies uit en doen aan bouwkostenmanagement. Hierdoor bent u vooraf en tijdens het bouwproject verzekerd van inzicht in de financiële mogelijkheden en risico’s en kunt u op tijd uw plannen bijstellen.

Met een haalbaarheidsanalyse krijgt u vooraf de zekerheid of een project uitvoerbaar is. We toetsen de plannen op de kosten, nemen de wensen van de betrokken partijen mee, zorgen voor de startdocumenten en dragen alternatieven aan om te voorkomen dat het project de uitgaven niet overschrijdt.

Ervaring in huisvestingsadvies

Bij bouwkostenmanagement helpen de IGG-adviseurs u de kansen, de risico en de kosten van het project in kaart te brengen. Hierdoor krijgt u niet alleen vooraf een idee van de mogelijkheden, maar weet u ook wat er gedurende het project u staat te wachten.

Het terrein van huisvestingsadvies is IGG niet vreemd. Zo hielden we ons bezig met huisvesting voor studenten in Groningen en met de huisvesting voor het stadskantoor en raadhuis in Leidschendam-Voorburg. In beide gevallen konden de opdrachtgevers en ontwerpers rekenen op betrouwbaar advies van IGG.

Wilt u zekerheid rond uw project? Met huisvestingsadvies van de bouwkostendeskundigen van IGG zit u goed. Bel of mail naar IGG.

 

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Planvisie

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg

Leidschendam
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners