Grond- weg- en waterbouw

Grond- weg- en waterbouw (GWW) beslaan complexe civiele werken als dijken, bruggen, baggerwerk en wegen- en waterbouw die talloze financiële kwesties kennen. Niet zelden komen de kosten hoger uit dan vooraf is gebudgeteerd. Om herhaling bij andere projecten te voorkomen is het zaak om in de kostenramingen vooraf alle financiële onzekerheden en risico’s mee te nemen.

Een risicoanalyse bij grond-, weg- en waterbouw geeft meer financiële zekerheid en verkleint de kans op mislukkingen. In zo’n analyse brengen de specialisten van IGG de risico’s in kaart. Om gedurende het proces de kosten in de gaten te houden zal IGG continu risico-analyses uitvoeren, het zogeheten risicomanagement.

Berekenen van de kosten van grond- weg- en waterbouw

Binnen het opstellen van een risicoanalyse heeft IGG meerdere instrumenten in huis om de kosten van civiele werken te berekenen. Met het BouwkostenKompas kan IGG een indicatie geven van de bouwkosten tijdens de opstartfase. Zo krijgt u een uitgebreid idee van de te verwachten kosten en kunnen overschrijdingen van GWW worden voorkomen.

Een andere methode die IGG hanteert, is BIM software, het Bouw Informatie Model. Binnen deze wijze worden de kenmerken van een project in 3D digitaal weergegeven. Alle onderdelen van het ontwerp worden verzameld, waardoor de kostenbeheersing van grond- weg- en waterbouw op een efficiënte manier worden berekend.

IGG heeft ervaring met grond- weg- en waterbouw

IGG is in zijn 25-jarige bestaan nauw betrokken geweest bij de kostenbeheersing van GWW. We hebben ervaring en kennis opgebouwd in particuliere nieuwbouw, grootschalige infrastructurele gebiedsontwikkeling, overheidsprojecten en internationale opdrachten.

Wilt u de financiële haalbaarheid weten van uw project? Wilt u vooraf inzicht krijgen in de kosten van civiele werken? Of wilt u voorkomen dat de kosten gedurende het proces oncontroleerbaar worden? IGG heeft alles in huis om de kosten vooraf en tijdens het bouwproces onder controle te houden.

Wilt u kunnen vertrouwen op onze expertise binnen grond- weg- en waterbouw? Neem dan contact op met ons kantoor.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Bouwkostenmanagement

The British School of Amsterdam

De Nederlandsche Bank

Amsterdam
B-Proud

Den Haag
Kruisvaartkade

Utrecht
Gemeentehuis Moerdijk

Moerdijk
Jamie Deli Schiphol lounge 3

Schiphol
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners