Gebouwdossier

Het wordt dikwijls vergeten: het bijhouden en actualiseren van een gebouwdossier. Zo’n dossier vertelt over de geschiedenis van een pand. Over het bestemmingsplan, het kadaster, keuringen, onderhouds- en gebruiksadviezen, de conditie van een pand en aanpassingen. Zo wordt er een compleet beeld geschetst van de conditie van een pand gedurende de exploitatie.

Daarnaast is een dossier van belang om te kunnen achterhalen of het pand voldoet aan nieuwe regelgeving en wetten. Naast te weten te komen wat de staat van een gebouw is, komt een gebouwdossier ook van pas bij de overdracht aan een nieuwe eigenaar. IGG helpt u bij het opzetten van een dossier.

Houd het gebouwdossier up-to-date

De verantwoordelijkheid van een gebouwdossier is in handen van de eigenaar. Aan hem de taak dat het dossier zo volledig mogelijk te houden. Deze stukken behoren tot de documenten die tijdens verkoop van een pand worden overgedragen. Zijn de documenten incompleet dan kan de verkopende partij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Met het dossier kunnen tekortkomingen van een gebouw aan het licht worden gebracht en worden verholpen. Door een dossier krijgt u een betrouwbaar overzicht over de status van uw vastgoedportefeuille. IGG ondersteunt u hierin met een onderhoudsanalyse, het leveren van documenten en het op de hoogte houden van wetten en regels.

Een gebouwdossier maakt uw pand toekomstbestendig

IGG kan u op brede schaal ondersteunen bij het samenstellen van een gebouwdossier. We bedienen u met inzichten en adviezen. We voeren onderzoek uit, komen met inspecties, houden controles en stellen rapporten op. Met zo’n dossier van IGG bent u klaar voor de toekomst.

Bent u van plan om een gebouw te bouwen, aan te schaffen of te verkopen? Een dossier verschaft duidelijkheid over de stand van zaken van een pand. Schakel daarom de deskundigen van IGG in om zo’n dossier aan te leggen. Wilt u meer informatie? IGG helpt u graag. Neem gerust contact met ons op.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Bouwkostenadvies

Kruisvaartkade

Utrecht
GAK gebouw

Amsterdam
Toren van Oud

Den Haag
Jamie Deli Schiphol lounge 3

Schiphol
Stadion Feyenoord

Rotterdam
A Pier Schiphol

Amsterdam
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners