Gebiedsontwikkeling

De financiële haalbaarheid bij gebiedsontwikkeling kan afhangen van een aantal factoren. Onder andere de ligging, de bodemgesteldheid, de omvang en het aantal grondeigenaren spelen een rol. Meer inzicht hierover leidt tot een betere afstemming tussen alle betrokken partijen, privaat, publiek en particulier, en hun belangen.

De haalbaarheid van elke project valt of staat met de kosten. Goed inzicht in de kosten en opbrengsten is essentieel. Een beter inzicht leidt tot betere keuzes wat betreft de locatie, de inhoud van de plannen en de omvang van de plangebieden. IGG zet alle uitgaven en inkomsten op een rij en geeft daarmee duidelijkheid over de haalbaarheid van projecten.

Flexibiliteit is van belang bij gebiedsontwikkeling

Tegelijkertijd heeft de economische crisis van de afgelopen jaren aangetoond dat gebiedsontwikkeling onderhevig is aan tussentijdse wijzigingen. Het oorspronkelijke masterplan is niet meer in beton gegoten. Projecten worden verkleind of gefaseerd uitgevoerd. Plannen veranderen, vallen af of pakken anders uit. Of de financiering komt moeizamer rond.

Gebiedsontwikkeling zoals we die voorheen kenden, bestaat niet meer. De toekomst is onzeker. Veranderende omstandigheden maken dat de kosten van gebiedsontwikkeling voortdurend in de gaten dienen te worden gehouden en eventueel tussentijds aangepast moeten worden. Flexibiliteit is een belangrijke factor. IGG houdt rekening met wijzigingen en springt hier op in.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Een andere ontwikkeling is de verhoogde interesse in duurzame gebieden. Steeds meer mensen hechten waarde aan een betere, gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving. Dit komt tot uiting in nieuwbouwprojecten, maar ook bij renovatie, herbestemmingen en verbouwingen van al bestaande projecten.

Duurzame gebiedsontwikkeling betekent dat steeds meer belanghebbenden, zoals de Rijksoverheid, gemeenten, marktpartijen en andere organisaties, met hun eisen en wensen komen en deze al te graag ingewilligd zien worden. Dat heeft gevolgen voor de kosten. De bouwspecialisten van IGG weten alles van wat er komt kijken bij duurzame processen.

Wilt u meer weten over de financiële haalbaarheid bij gebiedsontwikkeling? Neem [contact] op met IGG en wij brengen u op de hoogte.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Grondexploitaties

Feyenoord City

Rotterdam
Vrijheidsmuseum Nijmegen

Nijmegen
Hooghkamer Teylingen

Teylingen
Herontwikkeling Bergen aan Zee

Bergen aan Zee
Etap hotel

Schiedam
Cultuurgebouwcomplex

Hoofddorp
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners